Show simple item record

Expert activity in the expropriation proceedings

dc.contributor.advisorSuperatová, Alenacs
dc.contributor.authorKožušníková, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-22T00:41:18Z
dc.date.available2018-10-22T00:41:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKOŽUŠNÍKOVÁ, L. Znalecká činnost při vyvlastňovacím řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91360cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59148
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vymezení postavení znalce při vyvlastňovacím řízení a vytvoření znaleckého posudku pro tyto účely. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s vyvlastněním a vyvlastňovacím řízením. V dalších kapitolách této části je definována znalecká činnost a znalecký posudek. Závěrečné dvě kapitoly teoretické části jsou věnovány dopravní infrastruktuře a oceňování nemovitých věcí, kde je vymezena cena zjištěná, cena obvyklá, a způsoby ocenění. Praktická část této diplomové práce je věnována znaleckému posudku ve vyvlastňovacím řízení. V rámci toho znaleckého posudku je porovnávacím způsobem stanovena cena zjištěná a cena obvyklá vyvlastňovaných nemovitých věcí, a náhrada na stěhování.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to define the position of an expert on an expropriating proceedings and creating an expert opinion for these uses. In the theoretical part the definitions connected to expropriation and expropriating proceedings are explained. An expert activity and an expert opinion are defined in other chapters in the theoretical part. Last two chapters deal with transportation infrastructure and evaluating of the immovable assets where there are the established price, the common price and the ways of evaluating. The practical part of the thesis is devoted to the expert opinion in expropriating proceedings. The established price, the standart price of expropriated immovable assests and compensation for moving are set in a comparing way within the expert opinion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVyvlastněnícs
dc.subjectvyvlastňovací řízenícs
dc.subjectporovnávací způsob oceněnícs
dc.subjectznalecký posudekcs
dc.subjectcena zjištěnács
dc.subjectcena obvyklá.cs
dc.subjectExpropriationen
dc.subjectexpropriating proceedingsen
dc.subjectcomparing way of evaluationen
dc.subjectexpert opinionen
dc.subjectestablished priceen
dc.subjectcommon price.en
dc.titleZnalecká činnost při vyvlastňovacím řízenícs
dc.title.alternativeExpert activity in the expropriation proceedingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-21-14:31:57cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91360en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:47:11en
sync.item.modts2019.04.03 16:30:01en
dc.contributor.refereeGardášová, Alenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record