Show simple item record

Factors affecting market prices and rents of agricultural land in the PLA Žďárské vrchy in micro region Hlinecko

dc.contributor.advisorLorencová, Mariecs
dc.contributor.authorPavlíková, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:18Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPAVLÍKOVÁ, J. Faktory ovlivňující tržní ceny a nájemné u zemědělských pozemků v CHKO Žďárské vrchy v Mikroregionu Hlinecko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other90707cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59162
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá faktory, které mají vliv na tržní cenu a nájemné u zemědělských pozemků v části Mikroregionu Hlinecko, kde se prolíná CHKO Žďárské vrchy. Úkolem je provést průzkum realitního trhu a vyhodnotit získané informace. Cílem diplomové práce je stanovit faktory, které se podílejí na výši tržní ceny a na výši nájemného.cs
dc.description.abstractThis thesis examines the factors that affect the market price and rent for agricultural land in the district Mikroregionu Hlinecko, whitch is also going through the PLA Žďárské vrchy. The task is to conduct a survey of real estate market and analyze information obtained. The thesis aims to determine the factors that contribute to the market price and the level of rents.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTržní cenacs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjectnájemnécs
dc.subjectpachtcs
dc.subjectzemědělstvícs
dc.subjectzemědělská půdacs
dc.subjectpozemekcs
dc.subjectparcelacs
dc.subjectMarket priceen
dc.subjectvalueen
dc.subjectrenten
dc.subjecttenureen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectfarmlanden
dc.subjectlanden
dc.subjectplaten
dc.titleFaktory ovlivňující tržní ceny a nájemné u zemědělských pozemků v CHKO Žďárské vrchy v Mikroregionu Hlineckocs
dc.title.alternativeFactors affecting market prices and rents of agricultural land in the PLA Žďárské vrchy in micro region Hlineckoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-28cs
dcterms.modified2016-06-28-13:04:37cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid90707en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:23:41en
sync.item.modts2020.03.31 19:30:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHůlová, Martinacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Faktory ovlivňující tržní ceny a nájemné u zemědělských pozemků v CHKO Žďárské vrchy v Mikroregionu Hlinecko. Závěrečnou práci obhajovala jasně srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala velmi dobře. Na otázky komise odpověděla dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedla dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record