Show simple item record

Extrication of tanker after accident on motorway and highway; possible consequential damages after accident.

dc.contributor.advisorLibertín, Josefcs
dc.contributor.authorMoravcová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:31:25Z
dc.date.available2018-10-21T19:31:25Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMORAVCOVÁ, P. Vyproštění cisterny po nehodě na dálnici a rychlostní komunikaci; možné následné škody po nehodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91789cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59168
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá správně zvolenou technologií a technikou při vyproštění a následném odtahu havarované cisterny. Neznalost konstrukce vozidla a špatně zvolená technologie má za následek následné škody po nehodě. Profesionální přístup k této činnosti vede k minimalizaci škod po nehodě na samotném vozidle, vozovce a jejím okolí, ale i minimalizace kolon apod. Dalším řešeným tématem v práci bude konstrukce cisternových vozidel (návěsů, přívěsů), protože znalost konstrukce cisterny a přepravované látky, umožňuje rychlé a bezpečné vyproštění. Díky znalosti konstrukce havarované cisterny lze použít správnou vyprošťovací techniku, která bude v práci také probírána. Veškerá neznalost těchto věcí má za následek následné škody po nehodě. Tato práce se bude především, jak těmto následným škodám předcházet.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis addresses optimal technology and method for extrication and subsequent towing of crashed tank trucks. Ignorance of vehicle construction and wrongly chosen technology leads to subsequent after crash damages. Professional approach leads not only to after crash damages minimization on the vehicle, road and the surroundings, but also to convoy minimization etc. Another covered topic is tank vehicle construction (semi-trailer, trailer) because knowledge of tank construction and knowledge of transported material enable quick and safe extrication. Correct extrication method (which is also described in the thesis) can be used thanks to knowledge of crashed tank construction. Not knowing all needed information leads to after crash damages. This thesis will focus mainly on how to prevent subsequent damages.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVyproštění vozidelcs
dc.subjectnebezpečné látkycs
dc.subjectcisternacs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjecttechnologie vyproštěnícs
dc.subjectspeciální technikacs
dc.subjectExtrication of vehicleen
dc.subjectdangerous substancesen
dc.subjecttank trucken
dc.subjectconstructionen
dc.subjecttechnology of extricationen
dc.subjectspecial equipment.en
dc.titleVyproštění cisterny po nehodě na dálnici a rychlostní komunikaci; možné následné škody po nehoděcs
dc.title.alternativeExtrication of tanker after accident on motorway and highway; possible consequential damages after accident.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-17cs
dcterms.modified2016-06-17-16:37:11cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91789en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:48:57en
sync.item.modts2019.05.18 06:20:21en
dc.contributor.refereeKrajňák, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record