Show simple item record

Risk management of operation in transportation and haulage company

dc.contributor.advisorAdamec, Vladimírcs
dc.contributor.authorSedláček, Martincs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:27:51Z
dc.date.available2019-11-27T20:27:51Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSEDLÁČEK, M. Řízení provozních rizik dopravně spediční firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91614cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59177
dc.description.abstractProblematika rizeni provoznich rizik je v moderni dobe dulezite tema k reseni. Moderni rychla doba, ktera prinasi mnozstvi zmen muze zapricinit vznik rizik, ktera mohou ohrozit provozni cinnost podniku. Nezalezi prilis na vlastnostech podniku, jeho velikosti, oboru podnikani a dalsich faktorech. Rizika jsou v podnikani vsudypritomna, podnikani je velmi rizikova cinnost. Kazdy podnik by proto mel mit zaveden system rizeni rizik respektive stanoven postup, jak rizikum celit. Diplomova prace se zabyva rozborem problematiky rizeni provoznich rizik, soucasnym stavem v dopravnim odvetvi a riziky plynouci ze specifik tohoto oboru. Na zaklade techto rozboru je zpracovana analyza rizik v konkretnim dopravne- spedicnim podniku. Vystupem prace je navrzeni protiopatreni proti pusobeni identifikovanych rizik respektive navrzeni obecneho postupu pri rizeni provoznich rizik firem podnikajicich v odvetvi dopravy.cs
dc.description.abstractAn issue of operational risk management is in modern times an important topic to resolve. Modern fast time, which brings a number of changes may affect the occurrence of risks that may have impact on operating activities of a company. This fact, however, does not depend on the company characteristics like: size, business sector and other factors. Risks are ubiquitous in a business because a business is a very risky activity. Every company should therefore have a risk management system or a procedure to deal with them. This thesis focuses on an analysis of issues of an operational risk management, the current situation in the transport sector and the risks arising from specifics of the transportation sector. Further analysis of risk in specific transport-forwarding company is based on previously conducted analysis. The output of this work is to propose countermeasures to prevent the effects of identified risks or to propose a general procedure for the operational risk management of companies operating in the transport sector.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopravacs
dc.subjectspedicecs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectanalyzacs
dc.subjectrizenics
dc.subjectpodnik.cs
dc.subjectTransportationen
dc.subjectforwardingen
dc.subjectrisken
dc.subjectanalysisen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectcompany.en
dc.titleŘízení provozních rizik dopravně spediční firmycs
dc.title.alternativeRisk management of operation in transportation and haulage companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-30cs
dcterms.modified2016-06-30-17:46:03cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91614en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:14:46en
sync.item.modts2020.05.22 12:10:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalenda, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Řízení provozních rizik dopravně spediční firmy. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: - Co je myšleno pojmem statický graf, který je uveden v diplomové práci? Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record