Show simple item record

Analysis of the market value of the apartment building and selection of sales strategy

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorŽidková, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:27:52Z
dc.date.available2019-11-27T20:27:52Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŽIDKOVÁ, M. Analýza tržní hodnoty bytového domu a výběr strategie prodeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91432cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59178
dc.description.abstractCílem diplomové práce je navrhnout nejlepší vhodnou možnost prodeje bytové domu a zpracovat varianty prodeje bytového domu jako celku a prodeje jednotlivých bytů. Teoretická část diplomové práce vymezuje základní pojmy a definice, metody používané pro ocenění a jsou blíže specifikovány bankovní úvěry. V praktické části jsou aplikovány metodické podklady z ocenění dle cenových předpisů. Stanoví se zde současná a budoucí hodnota metodou nákladového ocenění, metodou výnosovou a metodou srovnávací a stanoví se cena obvyklá pro účely úvěrového řízení.cs
dc.description.abstractThe aim of my diploma thesis is to propose the best possibility of selling the apartment house and to elaborate variants of selling the apartment house as the unit and selling of the separate flats. The theoretical part of the diploma thesis defines the basic terms and definitions, methods used for the appraisal and bank loans are specified. The practical part is about the application of the methodical basis from the appraisal according to the price provision. The recent and future value is specified here by the means of the methods of costs appraisal, the income method and the comparative method and the price common for the credit proceeding is provided.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSoučasný a budoucí stavcs
dc.subjectzpůsob nákladového oceněnícs
dc.subjectzpůsob výnosového oceněnícs
dc.subjectzpůsob porovnávacího oceněnícs
dc.subjectkombinace nákladového a výnosového způsobucs
dc.subjectprodej bytového domucs
dc.subjectprodej bytových jednotekcs
dc.subjectdatabáze bytových domů a databáze bytových jednotek.cs
dc.subjectThe present and the future valueen
dc.subjectthe way of costs appraisalen
dc.subjectthe way of the income methoden
dc.subjectthe way of the comparative methoden
dc.subjectthe combination of the costs and the income waysen
dc.subjectselling of the apartment houseen
dc.subjectselling of the separate flatsen
dc.subjectthe database of apartment houses and the database of separate flats.en
dc.titleAnalýza tržní hodnoty bytového domu a výběr strategie prodejecs
dc.title.alternativeAnalysis of the market value of the apartment building and selection of sales strategyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-23-12:43:38cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91432en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:24:12en
sync.item.modts2021.11.10 13:03:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMüllerová, Naděždacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Analýza tržní hodnoty bytového domu a výběr strategie prodeje. Závěrečnou práci obhajovala jasně srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala výborně. Na otázky komise odpověděla dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedla dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record