Show simple item record

Risk Management in the Company PLASTIC BOX CZ, Ltd.

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorBrejchová, Ingridcs
dc.date.accessioned2019-04-04T00:57:21Z
dc.date.available2019-04-04T00:57:21Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBREJCHOVÁ, I. Řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91426cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59196
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku. Popisovaná společnost nese název PLASTIC BOX CZ, s.r.o. a zabývá se výrobou plastových produktů. Teoretická část práce obsahuje vymezení dílčích částí, kterými jsou především identifikace, analýza a metody snižování jednotlivých rizik. Dále jsou definovány vhodné analytické metody související s procesem řízení rizik. V analytické části jsou rizika popisovaného podnikatelského subjektu identifikována za pomocí aplikace zvolených metod. Analýza rizik je provedena podle metody FMEA a je zpracována na konkrétní proces v podniku. V poslední části práce je navržen systém řízení rizik pro společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o., který má zajistit minimalizaci a prevenci možných rizik.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with risk management of a selected company. The described company is called PLASTIC BOX CZ, Ltd. and it is engaged in the manufacture of plastic products. The theoretical part contains the definition of components, which are mainly identification, analysis and methods to reduce individual risks. Appropriate analytical methods related to the risk management process are subsequently defined. In the analytical part, risks of the business entity are identified using selected methods. Risk analysis is performed by the FMEA analysis and elaborated in the specific process of running the company. The last part of this thesis includes the design of a risk management system of operating the company PLASTIC BOX CZ, Ltd., which is meant to ensure minimization and prevention of possible risks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectidentifikace rizikcs
dc.subjectopatřenícs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectFMEA analýza.cs
dc.subjectRisken
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectrisk identificationen
dc.subjectmeasuresen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectFMEA analysis.en
dc.titleŘízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.cs
dc.title.alternativeRisk Management in the Company PLASTIC BOX CZ, Ltd.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-29cs
dcterms.modified2016-06-30-17:46:00cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91426en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:31:14en
sync.item.modts2020.03.31 23:08:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMohauptová, Zuzanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázku, kde se v práci objevila problematika řízení rizik, který je uveden v názvu diplomové práce? Zpracování metody FMEA a její úprava. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record