Show simple item record

Methodology for determining the characteristics of apartments for "social housing"

dc.contributor.advisorKlika, Pavelcs
dc.contributor.authorKinc, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:27:59Z
dc.date.available2019-11-27T20:27:59Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKINC, P. Metodika určování vlastností bytů pro tzv. "sociálního bydlení" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other90706cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59211
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá navrhováním bytů pro sociální bydlení na základě technických požadavků na byty. Podle těchto požadavků bude sestaven algoritmus navrhování bytů v závislosti na počtu osob a z toho vyplývajících požadavků na minimální plochy obytných místností. Dále je v práci stanovena výše nájemného, která se určuje podle počtu osob v rodině. Z tohoto nájemného bude vypočítána jednotková cena za m2 sociálního bytu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design of flats for social housing on the basis of technical requirements for flats. According to these requirements will be established algorithm design of flats depending on the number of persons and the resulting requirements for minimum of living rooms. The study also determined the amount of rental that is determined by the number of people in the family. For this rent will be calculated unit price per m2 social flat.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSociální bydlenícs
dc.subjectvlastnosti bytůcs
dc.subjectplochy bytůcs
dc.subjectnájemnécs
dc.subjectSocial housingen
dc.subjectproperties flatsen
dc.subjectflatsen
dc.subjectrentalen
dc.titleMetodika určování vlastností bytů pro tzv. "sociálního bydlení"cs
dc.title.alternativeMethodology for determining the characteristics of apartments for "social housing"en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-27cs
dcterms.modified2016-06-27-13:24:00cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid90706en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:04:03en
sync.item.modts2020.05.22 13:10:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeGardášová, Alenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Metodika určování vlastností bytů pro tzv. "sociálního bydlení". Závěrečnou práci obhajoval jasně srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval výborně. Na otázky komise odpověděl velmi dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record