Show simple item record

Analysis of the real estate market with restaurant premises in Kroměříž and its surroundings

dc.contributor.advisorLorencová, Mariecs
dc.contributor.authorPěček, Antoníncs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:15:18Z
dc.date.available2019-05-17T07:15:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPĚČEK, A. Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Kroměříži a jejím okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91318cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59216
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou realitního trhu s hostinskými zařízeními ve městě Kroměříž a jejím okolí v letech 2015 a 2016. Cílem je zjistit a stanovit jaké faktory ovlivňuji tržní cenu a faktory, které ovlivňují tržní nájemné hostinských zařízení. Teoretická část vymezuje základní pojmy spojené s tématem diplomové práce. Praktická část je rozdělena do dvou částí. V první části je provedena analýza realitního trhu hostinských zařízení ve městě Kroměříž a v druhé části provedeno dotazníkové šetření. Výsledkem je textové a grafické hodnocení.cs
dc.description.abstractDiploma thesis analyzes the real estate market of restaurants in the city of Kromeriz and its surroundings in 2015 and 2016. The objective is to identify and determine what factors influence the market price and the factors that affect the market rent of restaurants. Theoretical part defines basic terms related to the topic of the thesis. The practical part is divided into two parts. The first part is an analysis of the real estate market of restaurants in the city of Kromeriz and in the second part conducted a questionnaire survey. The result is a textual and graphical evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHostinské zařízenícs
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjectnájemcs
dc.subjectcena.cs
dc.subjectMarket of restaurantsen
dc.subjectreal estateen
dc.subjectrenten
dc.subjectprice.en
dc.titleAnalýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Kroměříži a jejím okolícs
dc.title.alternativeAnalysis of the real estate market with restaurant premises in Kroměříž and its surroundingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-28cs
dcterms.modified2016-11-04-14:41:09cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91318en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:31:21en
sync.item.modts2020.04.01 00:49:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePertl, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Kroměříži a jejím okolí. Závěrečnou práci obhajoval jasně srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval velmi dobře. Na otázky komise odpověděl velmi dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record