Show simple item record

Risk analysis of local and global environment of a selected company

dc.contributor.advisorAdamec, Vladimírcs
dc.contributor.authorHolec, Marekcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:28:04Z
dc.date.available2019-11-27T20:28:04Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHOLEC, M. Analýza rizik lokálního a globálního prostředí vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91129cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59220
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou rizik globálního a lokálního prostředí podniku. V práci je zobrazen aktuální stav prostředí a související rizika. Rizika velkou měrou ovlivňují úspěšnost podnikatelských subjektů a je potřebné je znát a vědět jak reagovat. Nečinnost vůči rizikům může vést k úpadku společnosti. V praktické části práce je provedena samotná analýza konkrétního podniku. Výsledkem analýzy je zhodnocení stavu podniku a následné zvolení správné strategie k dosažení cílů.cs
dc.description.abstractThis thesis analyzes the risks of global and local business environment . The paper shows the actual state of the environment and the associated risks . The risks greatly influence the success of businesses and it is necessary to know them and understand how to respond . Inaction against risks can lead to bankruptcy of the company . In the practical part is an analysis of the certain company. The result of the analysis is to evaluate the state of the company and choose the right strategies to achieve goals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectglobální rizikocs
dc.subjectlokální rizikocs
dc.subjectpodnikatelské prostředícs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectPorterova analýza pěti silcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectglobal risken
dc.subjectlocal risken
dc.subjectbusiness environmenten
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectPorter's five forces analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleAnalýza rizik lokálního a globálního prostředí vybrané firmycs
dc.title.alternativeRisk analysis of local and global environment of a selected companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-30cs
dcterms.modified2016-06-30-17:46:01cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91129en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:04:08en
sync.item.modts2020.05.22 12:57:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVraštil, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza rizik lokálního a globálního prostředí vybrané firmy. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise měla otázku k diplomové práci týkající se návrhových opatření. Dále byla položena otázka, jaké byly použity podklady pro zpracování SWOT analýzy. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record