Show simple item record

Business Plan - Extension of Existing Production of Electricity from Renewable Resources to Achieve Profits

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorVochtová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:50Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:50Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVOCHTOVÁ, M. Podnikatelský záměr - rozšíření stávající výroby elekrické energie z obnovitelných zdrojů za účelem zisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other86060cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59276
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rozšířením stávající výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Práce navrhuje a popisuje stavební a technické úpravy, kterými docílí zvýšení výroby a také zisku. Veškeré analýzy a výpočty vychází ze současného stavu již existující společnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the extension of existing electricity production from renewable energy sources. Labour proposes and describes the construction and technical arrangements achieved by increasing production and profits. All analysis and calculations based on the current state of an existing company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjectrozšířenícs
dc.subjectziskcs
dc.subjectmalá vodní elektrárnacs
dc.subjectfinancování investice.cs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectproductionen
dc.subjectelectricityen
dc.subjectextensionen
dc.subjectprofiten
dc.subjectsmall hydro power stationen
dc.subjectfinance investments.en
dc.titlePodnikatelský záměr - rozšíření stávající výroby elekrické energie z obnovitelných zdrojů za účelem ziskucs
dc.title.alternativeBusiness Plan - Extension of Existing Production of Electricity from Renewable Resources to Achieve Profitsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-10:24:03cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86060en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:30:52en
sync.item.modts2020.03.30 14:09:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: zodpovězeno další otázky: doc. Myšková: jaké jsou další náklady firmy vedle mzdových nákladů; silné a slabé stránky ve SWOT analýze - zodpovězeno dr. Heralecký: průměrné fixní náklady, jak se určila diskontní sazba - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record