Show simple item record

Information System Efectiveness Assessment and Proposal for ICT Modification

dc.contributor.advisorNeuwirth, Bernardsk
dc.contributor.authorHrdina, Norbertsk
dc.date.accessioned2018-10-21T16:16:21Z
dc.date.available2018-10-21T16:16:21Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHRDINA, N. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other91777cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59308
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu a návrhom zmien informačného systému podniku pôsobiaceho v stavebníctve. V prvej časti je predstavená problematika a základné pojmy z oblasti informačných systémov, ďalej je vykonaná analýza súčasného stavu podnikového informačného systému a posledná časť práce sa venuje návrhom zmien, ktoré sú založené na výsledkoch analýz.sk
dc.description.abstractThis thesis focuses on the analysis of the current state and proposal for modifications of information system for a company in construction business. First part introduces basic terms from the field of ICT, second part describes analyzes of current state of company’s ICT and the last chapter focuses on proposal for modifications of current ICT that are based on results of previous analyzes.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformačný systémsk
dc.subjectpodniksk
dc.subjectzmenask
dc.subjectposúdeniesk
dc.subjectSWOTsk
dc.subjectHOS8sk
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectmodificationen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectSWOTen
dc.subjectHOS8en
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změnsk
dc.title.alternativeInformation System Efectiveness Assessment and Proposal for ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-15-08:54:45cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91777en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:11:25en
sync.item.modts2020.03.31 14:10:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠtepník, Štefansk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - Odpovězeno Ing. Jiří Baťka: Možnost realizace výběrového řízení vhodných dodavatelů informačního systému. Odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, PhD.: Funkcionality navrhovaného systému. Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record