Show simple item record

International Taxation of Dividends

dc.contributor.advisorBrychta, Karelcs
dc.contributor.authorJurčáková, Renatacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:48:11Z
dc.date.available2019-04-03T21:48:11Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationJURČÁKOVÁ, R. Mezinárodní zdanění dividend [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other95024cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59381
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na mezinárodní zdanění dividend z pohledu právnických osob. S ohledem na šíři tématu je práce orientována především na problematiku zdaňování dividend holdingových společností. Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou relevantní právní úpravy, a to mezinárodní, unijní a vnitrostátní. Poznatky zjištěné analýzou jsou pak aplikovány v doporučeních pro holdingové společnosti.cs
dc.description.abstractThe Master’s thesis is focused on international taxation of dividends from the perspective of legal entities. With regard to the scope of the topic deals with, the thesis focuses only on taxation of dividends issued by holding companies. The Master’s thesis deals with description and analysis of the relevant legislation, that is international, union and domestic legislation. The knowledge of the analysis is applied in recommendations for holding companies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDaňcs
dc.subjectmezinárodní zdaněnícs
dc.subjectmezinárodní právocs
dc.subjectevropské právocs
dc.subjectdividendacs
dc.subjectholding.cs
dc.subjectTaxen
dc.subjectinternational taxationen
dc.subjectinternational lawen
dc.subjecteuropean lawen
dc.subjectdividenden
dc.subjectholding.en
dc.titleMezinárodní zdanění dividendcs
dc.title.alternativeInternational Taxation of Dividendsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-10:18:06cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95024en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:44:19en
sync.item.modts2020.03.31 01:12:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVašíčková, Vladislavacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: zodpovězeno další otázky: doc. Myšková: vyplácení dividend pro právnické osoby; kde se promítne v účetnictví výplata dividend - zodpovězeno doc. Brychta: jaké faktory z pohledu zdaňování by měly být brány v potaz při tvorbě holdingové struktury - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record