Show simple item record

The Use of Artificial Intelligence for Solving a Scheduling problem.

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorRybníček, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:31:29Z
dc.date.available2019-05-17T01:31:29Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationRYBNÍČEK, J. Využití umělé inteligence při řešení rozvrhovacího problému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94880cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59391
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rozvrhovacími problémy a algoritmy využitelnými k jejich řešení. Rozvrhovací algoritmy se snaží o optimální přidělení zdrojů v čase podle omezujících podmínek. Rozvrhovací problémy se často liší svojí podstatou a zadáním omezujících podmínek. V praktické části práce je vyřešen jeden konkrétní typ plánovacího problému, který je omezenou verzí obecného plánovacího problému.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with scheduling problems and algorithms usable to solve them. Scheduling algorithms seek an optimal allocation of resources over time while using constraints. Scheduling problems are often different in nature and type of constraint conditions. In the practical part is solved one particular type of scheduling problem, which is a constrained version of the common scheduling problem.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozvrhovací problémcs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjectprůmysl cestovního ruchucs
dc.subjectScheduling problemen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjecttourism industryen
dc.titleVyužití umělé inteligence při řešení rozvrhovacího problémucs
dc.title.alternativeThe Use of Artificial Intelligence for Solving a Scheduling problem.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-17-13:23:54cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94880en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:31:12en
sync.item.modts2020.03.30 15:03:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMareš, Vlastimilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno prof. Koráb - diskuze na použitými analýzami - odpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record