Show simple item record

Business Plan for the Setting up of the Filling Station

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorChaloupka, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:09:41Z
dc.date.available2019-04-04T01:09:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationCHALOUPKA, M. Podnikatelský záměr - Zřízení čerpací stanice pohonných hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other91154cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59400
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro zřízení veřejné čerpací stanice pohonných hmot v Brně. V teoretické části je popsána podnikatelská činnost, metody nejpoužívanějších analýz a struktura podnikatelského plánu v teoretické rovině. V rámci analytické části jsou provedeny analýzy důležité pro vytvoření podnikatelského plánu. Náplní poslední části je vytvoření návrhu podnikatelského plánu a zhotovení analýzy rizik, včetně návrhu protiopatření.cs
dc.description.abstractThis diplom thesis deals with a proposal of a business plan for setting up a public filling station of fuel located in Brno. In the theoretical part, there are described entrepreneurship, the most utilised methods of analyses and structure of the business plan at the theoretical level. Essential analyses for creation of the business plan are performed in the analysis part. Creation of the proposal of the business plan and creation of the risk analysis including the proposal of the countermeasure are content of the last part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectčerpací stanicecs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectmarket analysisen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectfilling stationen
dc.titlePodnikatelský záměr - Zřízení čerpací stanice pohonných hmotcs
dc.title.alternativeBusiness Plan for the Setting up of the Filling Stationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-10:18:05cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91154en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:44:22en
sync.item.modts2020.03.31 03:08:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno Ing. Luňáček, Ph.D.: Skutečně si myslíte, že vaše firma je evropská firma obchdoující s ropnými produkty? odpovězeno doc. Zich: Jak jste posuzoval váš zákaznický vzorek? Je relevantní? odpovězeno doc. Zich: Jakou předpokáláte, že budete mít reálnou cenu? částečně odpovězeno doc. Zich: Máte představu o počtu zákazníků? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record