Show simple item record

Assessing Selected Indicators of a Company Using Time Series Analysis

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorPetrlíková, Petracs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:40:27Z
dc.date.available2018-10-21T19:40:27Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPETRLÍKOVÁ, P. Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94535cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59472
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů firmy KAVALE spol. s r. o. pomocí analýzy časových řad. V teoretické části je popsána problematika finanční analýzy, analýzy časových řad, regresní analýzy řad a korelační analýzy. Praktická část je zaměřena na statistickou analýzu vybraných ukazatelů finanční analýzy, jejímž cílem je odhalení závislosti mezi ukazateli a predikce jejich budoucího vývoje na následující dvě období. Součástí praktické části je také porovnání analyzované firmy s odvětvovým průměrem a se dvěma konkurenčními firmami. Na základě těchto analýz jsou doporučeny návrhy na zlepšení finanční situace firmy.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with an assessing selected indicators of a KAVALE company s. r. o. using time series analysis. Issues of financial analysis, analysis of period lines, regressive analysis and correlative analysis are described in a theoretical part. Practical part is focused on statistic analysis of selected indicators of financial analysis. Its aim is to reveal dependance between indicators and prediction of their future development for the next two periods of time. Comparison of the analyzed company with an average sector and with two rival companies is also part of the practical section. On the basis of these analyzes I recommend proposals to improve the financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectanalýza časových řadcs
dc.subjectkorelační analýzacs
dc.subjectindex determinacecs
dc.subjectprognóza.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectregressive analysisen
dc.subjectanalysis of period linesen
dc.subjectcorrelative analysisen
dc.subjectindex of determinationen
dc.subjectprognosis.en
dc.titlePosouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí analýzy časových řadcs
dc.title.alternativeAssessing Selected Indicators of a Company Using Time Series Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-15-10:36:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94535en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:11:45en
sync.item.modts2020.03.31 16:15:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKašparová, Věracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího - odpovězeno Dr. Doubravský - Jak by jste hodnotila rizikovost? - Odpovězeno Otázka oponenta - odpovězeno Dr. Milichovský - Na základě čeho jste tvořila SWOT a SLEPT? - Odpovězeno prof. Svoboda - Jak by jste řešila zásoby? - Odpovězeno prof. Svoboda - Co je to lease-back? Kdy ho použijete? Z jakého důvodu ho použijete? - Odpovězeno Dr. Žižlavský - Použila by jste skonto nebo úvěr? - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record