Show simple item record

Information System Efectiveness Assessment and Proposal for ICT Modification

dc.contributor.advisorNeuwirth, Bernardsk
dc.contributor.authorŠtrocholec, Dušansk
dc.date.accessioned2019-05-17T02:12:27Z
dc.date.available2019-05-17T02:12:27Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠTROCHOLEC, D. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other91353cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59509
dc.description.abstractPráca za zaoberá analýzou informačného systému spoločnosti ALUMA ČS, s.r.o., na základe ktorej sú vytvorené návrhy na zlepšenie tejto situácie, ktoré sú zároveň kľúčovou časťou práce. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie danej problematiky, predovšetkým ERP systémov a s nimi súvisiacich oblastí. Praktická časť je zameraná na už spomenutú analýzu, ktorá sa zaoberá procesy, IT vybavenie a systémy využívané v organizácii, ako aj na návrhy v informačnom systéme.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with the analysis of the ALUMA ČS, s.r.o. company information system, which then serves as the basis for several designs, created to improve the current situation. These designs are the key part of this work. The theoretical part of this work focuses on explaining the given issues, mainly ERP systems and related areas. The practical part focuses on the aforementioned analysis, which deals with processes, IT equipment and systems used in the company, as well as on the designs for the information system.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectERPsk
dc.subjectinformačný systémsk
dc.subjectprocessk
dc.subjectanalýzask
dc.subjectHOSsk
dc.subjectodporúčanie.sk
dc.subjectERPen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectprocessen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectHOSen
dc.subjectrecommendation.en
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změnsk
dc.title.alternativeInformation System Efectiveness Assessment and Proposal for ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-17-13:23:55cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91353en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:34:14en
sync.item.modts2020.03.31 05:57:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠtepník, Štefansk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno otázky vedoucího - odpovězeno prof. Koráb - otázky ohledně doby návratnosti projektu - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record