Show simple item record

Business Plan-Establishment of Rope Center

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorVostřel, Marekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:47:47Z
dc.date.available2019-04-03T21:47:47Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVOSTŘEL, M. Podnikatelský záměr-založení lanového centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other91797cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59511
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na vybudování lanového parku v Pardubickém kraji, konkrétně v Litomyšli. Obsahem práce jsou v úvodu teoretická východiska. Další analytická část se zabývá analýzou okolí podniku. Závěrečná část poté popisuje návrhy realizace projektu lanového parku a jeho předpokládané vyhlídky do budoucna.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes the business plan to build a rope park in the Pardubice region, specifically in Litomyšl. The content of the work is at the beginning the theoretical background. Further analysis section analyzes the company environment. The final section then describes the proposals of project of the rope park and its anticipated future prospects.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterův model konkurenčních silcs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjectlanový parkcs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter's model of competitive forcesen
dc.subjectmarket analysisen
dc.subjectrope parken
dc.titlePodnikatelský záměr-založení lanového centracs
dc.title.alternativeBusiness Plan-Establishment of Rope Centeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-15-10:36:50cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91797en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:17:30en
sync.item.modts2020.03.31 20:28:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka oponenta - odpovězeno prof. Svoboda - Kde jste čerpal data pro Vaši práci? - Odpovězeno Dr. Doubravský - Proč v hodnocení pravděpodobnosti uvažujete interval ? - Odpovězeno Dr. Doubravský - Proč máte dopad poškození stromů hodnocen jenom 3 z 10? - Odpovězeno Dr. Žižlavský - Proč neuvažujete rezervy? - Odpovězeno Dr. Žižlavský - Kdy plánujete založit firmu a jaký bude základní kapitál? - Odpovězeno Dr. Milichovský - Jaký je Váš segment z hlediska geografie? - Odpovězeno Dr. Milichovský - Kde probíhalo dotazníkové šetření? - Odpovězeno Dr. Milichovský - Byla zohledněna cílová skupina? - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record