Show simple item record

On the milling technology at a machining center with the VoluMill method

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorKakáč, Martincs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:24:08Z
dc.date.available2019-11-27T20:24:08Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKAKÁČ, M. Technologie frézování na CNC obráběcím centru metodou VoluMill [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89218cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59538
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá technologickou přípravou výroby na CNC obráběcím centru, vybaveném řídicím systémem FANUC. Ve spolupráci s firmou AB KOMPONENTY s.r.o. se využívá CAM software GibbsCAM a její nadstavby VoluMill. První kapitola je věnována základním vlastnostem hliníku, slitinám hliníku a jejich využití v průmyslu. Dále je proveden rozbor tvorby třísky při frézování. Následuje rozbor trochoidního frézování a rešerše CAM systémů VoluMill a iMachining, tedy systémů založených na střední tloušťce třísky při hrubovacím frézování. V další kapitole je řešen návrh postupu výroby zvoleného dílce, volba polotovaru a zpracování řídicího programu metodou VoluMill pro tento dílec. Poslední kapitola práce je zaměřena na technicko-ekonomické zhodnocení pro daný počet kusů a jednotlivé technologie výroby.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with technological preparation of the production at a CNC machining center, equipped with FANUC control system. In cooperation with company AB KOMPONENTY s.r.o. has been used CAM software GibbsCAM and its extensions VoluMill. The first chapter is devoted to the basic properties of aluminum, aluminum alloys and their using in the industry. Furthermore, the chip foramtion in milling is analysed. The following is an analysis of trochoidal milling and research of CAM systems VoluMill and iMachining - systems based on a medium thickness of chip in rough milling opeartions. Next part deals with the design production process of the selected component, the choice of the blank and the processing of the control program with the VoluMill method for this component. The last chapter of the thesis is focused on the techno-economic evaluation for a given number of pieces and individual production technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectVoluMillcs
dc.subjectCAM softwarecs
dc.subjectmillingen
dc.subjectVoluMillen
dc.subjectCAM softwareen
dc.titleTechnologie frézování na CNC obráběcím centru metodou VoluMillcs
dc.title.alternativeOn the milling technology at a machining center with the VoluMill methoden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-22-13:32:01cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid89218en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:02:44en
sync.item.modts2020.05.22 13:04:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePolzer, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Vysvětlení termínu „rampování“ 2. Modifikace siluminů Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record