Show simple item record

Identification of fatigue damage Al alloy treated with SLM technology using acoustic emission method

dc.contributor.advisorMazal, Pavelcs
dc.contributor.authorZemanová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:12Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:12Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationZEMANOVÁ, L. Identifikace únavového poškození Al slitiny zpracované technologií SLM s využitím metody akustické emise [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92490cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59577
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studiem únavových vlastností hliníkové slitiny EN AW-2618A zpracované technologií selective laser melting (SLM). Byly sestrojeny částečné S-N křivky referenční slitiny a SLM materiálu v závislosti na podmínkách výroby. Referenční slitina měla stejné chemické složení jako SLM materiál, ale byla vyrobená klasickou technologií (protlačováním). Při zkouškách únavy byla monitorována rezonanční frekvence zatěžování a akustická emise (AE). Byly provedeny fraktografické rozbory lomových ploch jednotlivých typů materiálů. Analýzou získaných signálů a poznatků z fraktografie byly identifikovány rozdíly v porušování zmíněných typů materiálů. Bylo zjištěno, že SLM materiál má podstatně horší únavové vlastnosti ve srovnání se slitinou vyrobenou klasicky. Vlastnosti jsou závislé na nastavení procesních parametrů SLM a přesném dodržení postupu výroby. Nejvýznamnější rozdíly v porušování byly zaznamenány v délkách stádií nukleace a stabilního šíření. Čím má materiál větší relativní hustotu, tím je stádium nukleace vzhledem k celkové životnosti delší. U referenčního materiálu je hlavním zdrojem AE plastická deformace na čele šířící se trhliny. V případě SLM byla zaznamenána silnější akustická aktivita, protože se ve větší míře uplatňuje křehký lom spojů mezi necelistvostmi.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to study fatigue properties of EN AW-2618A aluminium alloy produced by selective laser melting (SLM). S-N diagrams of reference alloy and SLM material depending on manufacturing conditions were constructed. Reference alloy had the same chemical composition as the SLM material, but it was made by traditional technology (by extruding). While testing, acoustic emission (AE) and resonant frequency of loading was monitored. Fractographic analyses of fracture surfaces were performed. It was found, that SLM material has significantly worse fatigue performance. Fatigue properties are strongly dependent on SLM process parameters settings and precise observance of procedure. The most significant differences in cyclic degradation were found in the length of the stages of fatigue. The more homogeneous the material is, the longer the nucleation stage compared to the total lifetime is. The main source of AE in case of the reference material is plastic deformation on the tip of the crack. For SLM testing, stronger acoustic activity was recorded, because brittle fracture of the material between discontinuities, which is stronger AE source, is more frequent.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚnava materiálucs
dc.subjectakustická emise (AE)cs
dc.subjectselective laser melting (SLM)cs
dc.subjectEN-AW 2618Acs
dc.subjectFatigueen
dc.subjectacoustic emission (AE)en
dc.subjectselective laser melting (SLM)en
dc.subjectEN-AW 2618Aen
dc.titleIdentifikace únavového poškození Al slitiny zpracované technologií SLM s využitím metody akustické emisecs
dc.title.alternativeIdentification of fatigue damage Al alloy treated with SLM technology using acoustic emission methoden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-24-10:13:00cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92490en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:40:41en
sync.item.modts2020.03.30 15:22:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMazůrek, Ivancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Morovič, Ph.D. (člen) Ing. Martin Rapant (člen) Ing. Martin Hulánek (člen) Ing. Jiří Šafka, Ph.D. (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record