Show simple item record

Studying the effect of mixed shielding gas during laser welding of austenitic stainless steels

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorŽemlová, Markétacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:13Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:13Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŽEMLOVÁ, M. Studium vlivu směsné ochranné atmosféry při laserovém svařování austenitických korozivzdorných ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91955cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59600
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou laserového svařování v ochranných atmosférách. Na základě teoretických znalostí, uvedených v práci, byl proveden svařovací experiment 10 vzorků z oceli X5CrNi18-10 ve dvou různých ochranných atmosférách. Proudění ochranných atmosfér bylo zobrazeno pomocí šlírové metody. Na vzorcích svařených spojů byly provedeny mechanické zkoušky (zkouška tahová a zkouška tvrdosti). Svarové spoje byly zhodnoceny metalograficky a struktura byla potvrzena měřením na feritometru.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with problems of laser welding in shielding gases. On the basis of theoretical knowledge in this thesis, was made welding an experiment of 10 samples of steel X5CrNi18-10 in two different shielding gases. Flow of shielding gases has been shown by schlieren method. On the samples of welding joints have been made mechanical tests (tensile test and hardness test). Welded joints were metallography evaluated and structure of them was confirmed by measurements on ferrite meter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcel X5CrNi18-10cs
dc.subjectsvařování laseremcs
dc.subjectsměsná ochranná atmosféracs
dc.subjectargoncs
dc.subjectšlírová metodacs
dc.subjectSteel X5CrNi18-10en
dc.subjectlaser weldingen
dc.subjectmixed shielding gasen
dc.subjectargonen
dc.subjectschlieren photographyen
dc.titleStudium vlivu směsné ochranné atmosféry při laserovém svařování austenitických korozivzdorných ocelícs
dc.title.alternativeStudying the effect of mixed shielding gas during laser welding of austenitic stainless steelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-22-11:13:57cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91955en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:58:58en
sync.item.modts2020.04.01 03:42:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s průběhem a výsledky diplomové práce. Zodpověděl dotazy oponenta práce. Otázky komise: - Jak ovlivňují prvky As,P,Sn atd. houževnatost? - Jak byla měřena a prezentována tvrdost? - Přínos delta feritu v austenitických ocelí. - Vliv směsného plynu Ar,He,H. - Jaké jsou feritotvorné a austenitotvorné prvky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record