Show simple item record

Disc friction of centrifugal pumps

dc.contributor.advisorRudolf, Pavelcs
dc.contributor.authorHomola, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:24:12Z
dc.date.available2019-11-27T20:24:12Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHOMOLA, T. Diskové ztráty u odstředivých čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92852cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59609
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o problematice proudění u rotujících disků s možnými nestabilitami proudění. Dále se zabývá výpočtem axiální síly u odstředivých čerpadel a tlakovým rozložením na krycím a nosném disku oběžného kola. Axiální sílu lze snížit konstrukčními prvky jako např. zadní lopatky na nosném disku oběžného kola. Ve výpočtových simulacích je modelován rotující disk, kde je snaha zachytit nestability proudění. Další výpočtové simulace se zabývají modelováním mezery mezi nosným diskem (rotorem) a statorovou částí čerpadla pro tři různé varianty geometrických modelů, kde u jednotlivých geometrických modelů je počítána axiální síla, tlakové rozložení na nosném disku a ztrátový krouticí moment. Nakonec jsou výsledky porovnávány s experimentem.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis discusses the issue of the fluid flow instabilities due to rotating discs. It also deals with the calculation of axial force in centrifugal pumps and pressure distribution on cover and support disc of the impeller. Computational simulation of rotating disc is presented with the aim of capturing flow instabilities. Next computational simulation focuses on modelling a gap between the support disc (rotor) and the stator part of the pump for three different geometries, where axial force, pressure distribution on the support disc and loss torque are calculated for each of three models. Obtained results are then compared with the experiment in the conclusionen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNestability prouděnícs
dc.subjectrotující diskcs
dc.subjectodstředivé čerpadlocs
dc.subjectaxiální sílacs
dc.subjectztrátový krouticí momentcs
dc.subjectInstability flowen
dc.subjectrotating disken
dc.subjectcentrifugal pumpsen
dc.subjectaxial thrusten
dc.subjectloss torgueen
dc.titleDiskové ztráty u odstředivých čerpadelcs
dc.title.alternativeDisc friction of centrifugal pumpsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-13-15:04:09cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92852en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:12:19en
sync.item.modts2020.05.22 12:44:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlas, Romancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jan Melichar, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record