Show simple item record

Analysis of the effect of rotation of the wheels on the aerodynamic characteristics of the vehicle

dc.contributor.advisorVančura, Jancs
dc.contributor.authorŠkrášek, Romancs
dc.date.accessioned2016-05-27T20:54:57Z
dc.date.available2016-05-27T20:54:57Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠKRÁŠEK, R. Analýza vlivu rotace kola na aerodynamické vlastnosti vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92180cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59618
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá modelováním a CFD výpočtem aerodynamických charakteristik variant vozidla, ovlivněných zatíženými a nezatíženými pneumatikami a dále vlivem na pneumatiky aplikovaných okrajových podmínek. Tyto výpočty kombinuje pro tři typy variabilní karoserie zádi vozidla DrivAer. Je zde provedena kompletní analýza a zhodnocení vlivů daných činitelů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with modeling and CFD calculation of aerodynamic characteristics of vehicle, influenced by loaded or unloaded tires and boundary conditions applied on this tires. These calculations are combined with three types of variable rear body shape of DrivAer vehicle. There is a complete analysis and evaluation of the effects of these factors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAerodynamikacs
dc.subjectDrivAercs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectpneumatikycs
dc.subjectrotující kolocs
dc.subjectvýpočetní síťcs
dc.subjectodporcs
dc.subjectvztlakcs
dc.subjectaerodynamický koeficientcs
dc.subjectAerodynamicsen
dc.subjectDrivAeren
dc.subjectCFDen
dc.subjecttiresen
dc.subjecttyresen
dc.subjectrotating wheelen
dc.subjectcomputational meshen
dc.subjectdragen
dc.subjectliften
dc.subjectaerodynamic coefficienten
dc.titleAnalýza vlivu rotace kola na aerodynamické vlastnosti vozidlacs
dc.title.alternativeAnalysis of the effect of rotation of the wheels on the aerodynamic characteristics of the vehicleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.extent6.33 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2016-06-14-14:35:46cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92180en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:13:59en
sync.item.modts2021.11.08 12:30:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeČavoj, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen) Ing. Zdeněk Novosad (člen)cs
but.defenceStudent seznámil odbornou komisi se svojí diplomovou prací (zadání, cíle, řešení, výsledky a závěr). Následně zodpověděl otázky oponenta uvedené v Oponentském posudku. Další doplňující otázky k diplomové práci byly: - Zkoumal jste vliv přesnosti výsledků s výsledky z aerodynamického tunelu? - Lze metodiku použít pro porovnání pneumatik?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record