Show simple item record

Streamlining of the production of a component into the aircraft engine

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorBula, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:15Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:15Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBULA, T. Zefektivnění výroby součástky do leteckého motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91803cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59640
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá inovací technologického postupu odlitku s názvem Podpora ventilátoru ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. První část diplomové práce je zaměřena na funkci součásti Podpora ventilátoru z titanové slitiny Ti-6Al-4V. Součástí kapitoly je také popis proudového motoru TFE 731, ve které se součást nachází. Následně je věnována pozornost teoretickému rozboru materiálových vlastností titanových slitin a jejich obrobitelnosti. V následující části jsou posouzeny alternativy výrobců strojů s následným výběrem pěti-osého CNC soustružnicko frézovacího centra DMC 80 U duoBLOCK disponující technologií Jetstream. Převod výroby na nový stroj je doprovázen změnou technologického postupu obráběcích operací, tvorbou nových přípravků a obměnou řezných nástrojů. Část kapitoly je také věnována statické analýze dílce numerickou metodou (MKP) v obráběcí operaci 7. V závěru práce jsou zhodnoceny náklady a úspory, kterých bylo dosaženo inovací technologického postupu.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with innovation of the technological process of casting called Fan support in the company Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. The first part of the thesis is dedicated to component description which is made of titanium alloy Ti-6Al-4V. The section is also devoted to jet engine TFE 731, which is the engine where our particular component has specific function. Another part is focused on theoretical analysis of material characteristics of titanium alloys and their machinability. In the following section there are considered alternatives of machine suppliers with subsequent selection of the multifunctional CNC milling-turning center DMC 80 U duoBLOCK equipped with Jetstream technology. The transfer of the production to another machine is accompanied by an innovation of the technological process, making new fixtures and optimalization of the cutting tools. The section is also dedicated to static analysis of the component in operation 7 supported by finite element method (FEM). The final part of the thesis includes evaluation of the costs and savings achieved by innovation of the technological process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectslitinacs
dc.subjectCNCcs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectstrojní čascs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectalloyen
dc.subjectCNCen
dc.subjectproduction processen
dc.subjectlabor timeen
dc.subjectcostsen
dc.titleZefektivnění výroby součástky do leteckého motorucs
dc.title.alternativeStreamlining of the production of a component into the aircraft engineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-24-13:20:34cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91803en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:08:25en
sync.item.modts2020.03.31 04:58:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Karel Praks (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Definice polotovaru Použitý výpočtový SW Definice napětí v dílci Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record