Show simple item record

Proposal of technology workpieces in mechganical production for piece production in a private company

dc.contributor.advisorChladil, Josefcs
dc.contributor.authorBužek, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:53:47Z
dc.date.available2018-10-22T01:53:47Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBUŽEK, M. Návrh technologie obrábění strojních součástí pro kusovou výrobu v soukromé firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other93087cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59642
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na využití automatizace v kusové a malosériové výrobě v soukromé firmě. Úvodní část se zaobírá popisem projektu a výběrem představitelů, pro které se bude projekt vytvářet. Následuje porovnání a výběr strojů, nástrojů a pomocných zařízení, výběr automatizace a software. Na základě daného výběru jsou vypracovány tři varianty automatizace, které se na konci diplomové práce porovnají, a vybere se nejlepší varianta.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the use of automation in single-part and small batch production in a private company. Introductory part deals with description the project and selecting representatives for which the project will be created. Followed by the comparison and selection of machines, tools and auxiliary equipment, selection of automation and software. Based on selection before, the three variants of automatization are developed, which will be compared at the end of diploma thesis and the best option will be selected.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectkusová výrobacs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectmachiningen
dc.subjectunit productionen
dc.subjectautomationen
dc.titleNávrh technologie obrábění strojních součástí pro kusovou výrobu v soukromé firměcs
dc.title.alternativeProposal of technology workpieces in mechganical production for piece production in a private companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-22-13:11:02cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93087en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:13:59en
sync.item.modts2021.11.08 12:53:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKouřil, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co bude součástí strojového parku? 2. Přibližte Vaše plány pro podnikání. 3. Přibližte Taylorův diagram. 4. Co bylo uvažováno v nákladech na stroj? 5. Jak jste kalkuloval počet pracovníků? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record