Show simple item record

The Production of the oil pan

dc.contributor.advisorCísařová, Michaelacs
dc.contributor.authorŠupa, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:15Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:15Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠUPA, J. Výroba olejové vany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92764cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59646
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem výroby olejové vany do osobního auta hlubokým tažením. Součást bude vyrobena z hlubokotažného ocelového plechu třídy 11 305 (DC04). Na základě výpočtů a studia příslušné literatury o hlubokém tažení bylo navrženo reverzní tažení v konvenčním nástroji s přidržovačem. Součástí nástroje je také horní vyhazovač pro případ uvíznutí výtažku v tažnici. Jako polotovar je zvolen přístřih, který bude vypálen laserem z tabule plechu o rozměrech 2500 x 1250 mm a tloušťce 1 mm. Výrobní množství je 30 000 ks za rok. Jako tvářecí stroj byl zvolen univerzální hydraulický lis CTH 250 od české firmy Žďas a.s. o jmenovité síle 2500 kN.cs
dc.description.abstractThe dissertation deals with a suggestion of the production of an oil pan into the car with a deep drawing. The part will be produced out of a deep drawed steel plate – class 11 305 (DC04). On the basis of a calculation and the study of the corresponding literature about the deep drawing a reverse drawing in a convention tools with a blank holder has been suggested. The part of the machine will be also an upper ejector for the fall of a sticking of a drawn part in the die. As a semi-product a blank has been chosen, which is burned out from the piece of plate with the dimension of 2500 x 12500 mm and thickness 1 mm with the help of the laser. The production quantity is 30 000 per one year. As a forming machine a universal hydraulic presser CTH 250 from the Czech company Žďas a.s. with the nominal power 2500 kN has been chosen.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthluboké taženícs
dc.subjecttažení nerotačních výtažkůcs
dc.subjectocel 11 305 (DC04)cs
dc.subjecthydraulický liscs
dc.subjecttažný nástrojcs
dc.subjectpřírubacs
dc.subjectDeep drawingen
dc.subjectdeep drawing of the no rotational drawn parten
dc.subjectsteel 11 305 (DC04)en
dc.subjecthydraulic presseren
dc.subjectdrawing dieen
dc.subjectflangeen
dc.titleVýroba olejové vanycs
dc.title.alternativeThe Production of the oil panen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-22-11:13:56cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92764en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:08:27en
sync.item.modts2020.03.31 04:55:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŽák, Ladislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Vysvětlete zápis na výkrese 2 x prům. H7. 2. Vysvětlete pojmy plošná a normálová anizotropie, jaký je mezi nimi rozdíl? 3. Jaká je sevřená výška a zdvih nástroje? 4. Jakým způsobem je navrhovaný nástroj upnut v lise? 5. Z jakých materiálů lze konstruovat tažnice pro hluboké výtažky? 6. Jakým způsobem by šlo předejít výraznému ztančení materiálu při procesu tažení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record