Zobrazit minimální záznam

Proposal and Implementation of Production of Dental Plate Construction

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorDusbaba, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-29T10:17:39Z
dc.date.available2018-10-29T10:17:39Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationDUSBABA, M. Návrh a realizace výroby konstrukce zubní náhrady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92577cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59658
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zubní náhrady s využitím CAD programu a následnou výrobou pomocí pětiosého obráběcího stroje. V teoretické části práce je uvedena charakteristika a rozbor materiálů pro výrobu konstrukcí zubních náhrad. Praktická část práce se mimo jiné zabývá digitalizací části ústní dutiny pacienta s použitím moderní technologie skenování intraorálním skenerem Trios. Získaná data sloužila pro návrh příslušné konstrukce zubní náhrady pomocí programu 3shape dental system – DentalDesigner 2015. Práce se dále zabývá výrobou konstrukce zubní náhrady pomocí pětiosého obráběcího stroje a dokončovacími operacemi, které vedly k finální podobě zubní náhrady. Práce je ukončena diskusí, která obsahuje souhrn výsledků z praktické části od samotného zavedení dentálního implantátu po aplikaci zhotovené konstrukce zubní náhrady do ústní dutiny pacienta.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a CAD programmed construction design of dental prosthetics and its subsequent production by means of a five axis machine tool. In the theoretical part of the thesis one can find characteristics and analysis of materials designed for a production of dental prosthetics constructions. Among other things, the practical part of the thesis follows up digitization of a patient´s oral cavity part with the use of Trios intraoral scanner representing the latest scanning technology. The obtained data created a basis for a design of the respective dental prosthetics construction using the shape dental system programme called DentalDesigner 2015. Furthermore, the paper deals with a production of a dental prosthetics construction by means of a five axis machine tool and pursues completion works which resulted in the prosthetics final shape. The paper is concluded with discussion comprising a summary of results acquired in the practical part beginning from dental implant introduction to insertion of the made prosthetics construction into the patient´s oral cavity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonstrukce zubní náhradycs
dc.subjecttitanová slitinacs
dc.subjectZrO2 TZPcs
dc.subjectdentální implantátcs
dc.subjectvirtuální modelovánícs
dc.subjectCNC výrobacs
dc.subject3D tisk.cs
dc.subjectDental plate construtionen
dc.subjecttitanium alloyen
dc.subjectZrO2 TZPen
dc.subjectdental implanten
dc.subjectvirtual modelingen
dc.subjectCNC manufacturingen
dc.subject3D printing.en
dc.titleNávrh a realizace výroby konstrukce zubní náhradycs
dc.title.alternativeProposal and Implementation of Production of Dental Plate Constructionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-22-13:32:00cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92577en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:55:38en
sync.item.modts2018.10.22 17:35:24en
dc.contributor.refereeChladil, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam