Show simple item record

Ventilation and heating in a retrofitted farmhouse

dc.contributor.advisorCharvát, Pavelcs
dc.contributor.authorČoček, Bedřichcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:30Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:30Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationČOČEK, B. Návrh větrání a vytápění rekonstruované části hospodářské usedlosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92460cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59661
dc.description.abstractCílem práce je návrh topného a větracího systému rekonstruované části hospodářské usedlosti. Práce obsahuje výpočet návrhového tepelného výkonu objektu, z kterého vychází návrh topné systému. Ten zahrnuje volbu zdroje tepla, otopných těles a dalších prvků soustavy. Práce obsahuje i hydraulické zaregulování topné soustavy. Návrh rovnotlakého větracího systému zahrnuje výpočet potřebného množství vzduchu, volbu jednotky, návrh vzduchovodů a volbu koncových prvků, včetně jejich nastavení. V rámci práce je navržen i jednoduchý fotovoltaický systém pro ohřev teplé vody. K návrhům systému byla vytvořena příslušná výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThe aim of thesis is to design the heating and ventilation system for reconstructed part of the farmhouse. Thesis contains calculation of the object heat output, from which the design of the heating system is based. This includes to choice of heat sources, heaters and others components of the system. Thesis also contains hydraulic regulation of heating system. Design of equal-pressure ventilation system includes calculation of required amount of air, choice of unit, air conduit draft and options of terminal components and their settings. In the framework of this thesis is also designed simple photovoltaic system for warming hot water. There was created relevant drawing documentation for design of systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVytápěnícs
dc.subjectvětránícs
dc.subjectfotovoltaický systémcs
dc.subjectrekonstrukce.cs
dc.subjectVentilationen
dc.subjectheatingen
dc.subjectphotovoltaic systemen
dc.subjectreconstruction.en
dc.titleNávrh větrání a vytápění rekonstruované části hospodářské usedlostics
dc.title.alternativeVentilation and heating in a retrofitted farmhouseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-20-17:27:34cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92460en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:42:05en
sync.item.modts2020.03.30 13:39:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHejčík, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta. Doc. Kratochvíl položil dotaz: "Jaké je uspořádání oběhových čerpadel v otopném systému?" Prof. Kavička vznesl otázku k terminologii, použité při popisu vzorce 26, str. 34.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record