Show simple item record

Flow through the artifitial heart valve

dc.contributor.advisorFialová, Simonacs
dc.contributor.authorŠedivý, Dominikcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:17Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:17Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠEDIVÝ, D. Proudění umělou srdeční chlopní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92728cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59665
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou proudění v umělých srdečních chlopních. V práci je zaznamenán historický vývoj mechanických chlopní a jejich základní parametry. Dále obsahuje stručnou rešerši na modul Dynamická síť, který je obsažený v programu ANSYS Fluent. V rámci diplomové práce byl vykonaný experiment na skutečné mechanické srdeční chlopni a výsledky experimentu byly porovnány s fyziologickými hodnotami. Součástí je tvorba 3D modelu skutečné náhrady chlopně. Model byl následně použit k výpočetní simulaci proudění pomocí Dynamické sítě v programu ANSYS Fluent. Na závěr jsou výsledky experimentální části a numerického výpočtu použity k možným návrhům, které by mohly vést ke zlepšení funkce chlopně.cs
dc.description.abstractThe presented thesis solves a flow through the artificial heart valves. The thesis concerns with a historic development of mechanical heart valves and their basic parameters. It also includes a short research about Dynamic mesh module, which is contained within ANSYS Fluent. An experiment with a real mechanical heart valve was done within the diploma thesis and obtained data were compared with physiological ones. One part of this work was a design of 3D model of real heart valve replacement. The model was used for fluid dynamic computations using the Dynamic mesh of ANSYS Fluent software. In the end are the results of experimental part and numerical solutions used for few suggestions that could improve the function of the artificial heart valve.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmechanická srdeční chlopeňcs
dc.subjectdynamická síťcs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectvýpočtové modelovánícs
dc.subjectmechanical heart valveen
dc.subjectdynamic meshen
dc.subjectexperimenten
dc.subjectcomputational modelingen
dc.titleProudění umělou srdeční chlopnícs
dc.title.alternativeFlow through the artifitial heart valveen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-14-12:47:38cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92728en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:59:16en
sync.item.modts2020.04.01 01:28:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePochylý, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Michal Varchola, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Iva Svobodová (člen) Ing. Jan Nevěřil (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisy s obsahem DP na téma Proudění umělou srdeční chlopní formou názorné prezentace, ve které vyzvihl zádání, řešení a podstatné výsledky, ke kterým během řešení dospěl. Těžiště práce bylo v rešeršní části, numerickém modelování proudění a experimentálním srovnání teoretického modelu s výsledky měření umělé chlopně. Následovalo čtení posudků vedoucího a oponenta DP, které plynně přešlo v širší diskusi. Student reagoval na všechny položené dotazy načež předseda komise poděkoval za obhajobu a tuto část ukončil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record