Show simple item record

The influence of PVD coating on tool life of cutting inserts during face milling

dc.contributor.advisorJaroš, Alešcs
dc.contributor.authorJašek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:18Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationJAŠEK, P. Vliv PVD povlaku na trvanlivost VBD při čelním frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91748cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59696
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá trvanlivostí PVD a CVD povlaků při čelním symetrickém frézování. V teoretické části je popsána charakteristika slinutých karbidů, technologie frézování a charakteristika povlakovacích metod. V experimentální části je popsán obráběcí stroj, použité nástroje, obráběný materiál a řezné podmínky. Cílem experimentu bylo sledovat silové zatížení a opotřebení břitu v průběhu frézování. Z experimentu vyplývá, že PVD povlaky s nanopovlaky dosahují nejdelší trvanlivosti v porovnání s ostatními a obecně, že použití povlaků vede ke snížení řezných sil a zvýšení životnosti nástroje.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is aimed on durability of PVD and CVD coatings for symmetrical face milling. The theoretical part describes the characteristics of cemented carbides, milling technology and the characteristics of the coating methods. The experimental part describes the machine tool, used tools, workpiece material and cutting conditions. The aim of the work was to measure the cutting forces and tool wear during the milling. Based on experiment, it is clear that the PVD coatings with nano-layers achieves to the longer life in comparison with others and generally, that the using of coatings leads to reduction of cutting powers and lifetime was increased.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčelní frézovánícs
dc.subjectPVD povlakycs
dc.subjectslinutý karbidcs
dc.subjectVBDcs
dc.subjectpovlakovánícs
dc.subjectface millingen
dc.subjectPVD coatingsen
dc.subjectcemented carbideen
dc.subjectexchangeable cutting tipsen
dc.subjectcoatingen
dc.titleVliv PVD povlaku na trvanlivost VBD při čelním frézovánícs
dc.title.alternativeThe influence of PVD coating on tool life of cutting inserts during face millingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-06-27-07:04:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91748en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:59:26en
sync.item.modts2020.04.01 03:46:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFiala, Zdeněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Na základě čeho jste stanovil kritérium opotřebení VB=0,2 mm. Popište složky silového zatížení u frézování. Jak se stanoví celková velikost síly při obrábění. Existuje korelace mezi silovým zatížením a opotřebením řezného nástroje. Jaké se volí tloušťky povlaků? Co ovlivňuje velikost silového zatížení při obrábění? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record