Show simple item record

The Tool for a Radial Expanding of Tubes by Liquid

dc.contributor.advisorPeterková, Evacs
dc.contributor.authorHorák, Michalcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:24:15Z
dc.date.available2019-11-27T20:24:15Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHORÁK, M. Návrh nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92463cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59699
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se v úvodní části zabývá literární studií zaměřenou na technologii radiálního vypínání trubek. Následně jsou sepsány možné vzorce pro teoretické stanovení napěťově-deformačních parametrů materiálu pro biaxiální technologickou zkoušku trubek vyboulováním tvářecím médiem. Také je zobrazeno několik možností provedení zkušebních nástrojů používaných v zahraničních výzkumech. Následně jsou provedeny technologické a kontrolní výpočty pro zvolený zkušební vzorek z trubky z oceli 17 240 (ČSN 41 7240). Na závěr práce jsou rozebrány klíčové body pro konstrukci nástroje a představen navržený zkušební nástroj pro radiální vypínání zkušebního vzorku z trubky do volného prostoru a s pevně uchycenými konci v nástroji.cs
dc.description.abstractThe submitted diploma thesis is focused on problematic of a radial expanding of tubes. In the first part of thesis, there is a summary of possible theoretical formulas for determining the stress-strain material parameters for biaxial bulging test of tube by liquid. Also there are showed several options for testing tools used in research abroad. The work also contains technological and control calculations for the selected test sample from the tube of steel 17 240 (1.4301). At the end of thesis, there are key points for tool design and there is also presented the proposed the test tool for a radial expanding of test sample of tube to the free space and with firmly fixed the ends of tube in the tool.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjectradiální vypínánícs
dc.subjecttrubkycs
dc.subjectvyboulovánícs
dc.subjectkapalinacs
dc.subjectocel 17 240cs
dc.subjectnávrh zkušebního nástrojecs
dc.subjecttahová zkouška trubekcs
dc.subjectmateriálové charakteristikycs
dc.subjectformingen
dc.subjectradial expandingen
dc.subjecttubesen
dc.subjectbulgingen
dc.subjectfluiden
dc.subjectsteel 17 240en
dc.subjectdesign of testing toolen
dc.subjecttube tensile testen
dc.subjectmaterial characteristicsen
dc.titleNávrh nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinoucs
dc.title.alternativeThe Tool for a Radial Expanding of Tubes by Liquiden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-27-07:04:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92463en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:06:38en
sync.item.modts2021.11.08 13:05:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLidmila, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Jaké jsou možnosti provádět experimenty i s jinými materiály a rozměry trubek? 2) Nebylo by vhodné vyjít při konstrukci stroje již z oveřené konstrukce? 3) Co bylo vlastně cílem DP? 4) Zjištění přetvárného odporu. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record