Show simple item record

Characterisation of processed cheese analogues

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorStudýnková, Hanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:48Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:48Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSTUDÝNKOVÁ, H. Charakterizace analogů tavených sýrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other48994cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5970
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo identifikovat a kvantifikovat obsah chuťově a aromatických aktivních látek a zhodnotit chutnost pomocí vybraných senzorických metod ve vzorcích sýrových analogů s obsahem různých rostlinných tuků (kokosový, palmový, mléčný, máslový tuk a směsný olej) a různě zralé eidamské cihly. Vzorky analogů byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Aromatické látky byly izolovány pomocí metody SPME, neboli mikroextrakce tuhou fází a stanoveny plynovou chromatografií. Celkem se podařilo stanovit 43 aromatických látek, z toho 14 alkoholů, 9 aldehydů, 7 ketonů, 8 kyselin, 5 esterů a 1 terpen. Současně probíhalo senzorické hodnocení sýrových analogů pomocí stupnice, profilové zkoušky a pořadové zkoušky. Byl hodnocen vliv skladování, vliv přídavku různých druhů tuků a také vliv různě zralé eidamské cihly na obsah aromaticky aktivních látek a celkovou senzorickou jakost vzorků analogů. Nejlépe byly senzoricky hodnoceny sýrové analogy s obsahem máslového tuku, nejhůře analogy s obsahem směsného oleje. Z hlediska obsahu aromaticky aktivních látek byly patrné výrazné rozdíly mezi jednotlivými vzorky. S použitím zralejší cihly obsah aromaticky aktivních látek zřetelně klesá, senzoricky však byly tyto vzorky hodnoceny lépe. S delší dobou skladování dochází k poklesu aromaticky aktivních látek, tento pokles je výraznější u méně zralé cihly. Všechny uvedené faktory tedy ovlivňují obsah aromaticky aktivních látek a tím i chutnost sýrových analogů.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis was to identify and quantify the content of taste and aroma active compounds and to evaluate flavour of cheese analogue samples with various vegetable fats (coconut, palm, butter and mixed oils and butter) and differently matured Edam cheese using selected sensory methods. The samples were produced at Tomas Bata University in Zlín. Aroma compounds were extracted using SPME and assessed using gas chromatography. In total 43 compounds were identified, 14 alcohols, 9 aldehydes, 7 ketones, 8 acids, 5 esters and 1 terpene. Simultaneously the analogues were sensorially evaluated using scale, profile and ranking tests. The influence of storage time, type of fat and Edam cheese used on content of aroma compounds and sensory quality of analogues were evaluated. The cheese analogues with butter were sensorially evaluated as the best, with mixed oil as the worst. From the point of view of aroma compounds content, the significant differences between samples were evident. Using more matured Edam cheese, the content of aroma compounds declined, however, these samples were sensorially evaluated as better. The content of aroma compounds decreased also with storage time, which is more obvious in less matured Edam cheese. So all above mentioned factors influence the content of aroma compounds and thus the flavour of cheese analogues.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsýrové analogycs
dc.subjectSPMEcs
dc.subjectGCcs
dc.subjectchutnostcs
dc.subjectcheese analoguesen
dc.subjectSPMEen
dc.subjectGCen
dc.subjectflavouren
dc.titleCharakterizace analogů tavených sýrůcs
dc.title.alternativeCharacterisation of processed cheese analoguesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-05-09:41:44cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48994en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:19en
sync.item.modts2019.05.18 22:26:35en
dc.contributor.refereeBuňka, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record