Show simple item record

Studying the effect of the gap on the properties of laser butt welds

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorHolub, Matyášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:18Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHOLUB, M. Studium vlivu mezery na vlastnosti laserem provedeného tupého svaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91954cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59714
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studiem vlivu mezery na vlastnosti laserem provedeného tupého svaru. Pro experiment byla vybrána běžná ocel DC01 a korozivzdorná ocel X5CrNi18-10 (1.4301) s různými tloušťkami. Svařovací parametry v závislosti na mezeře mezi svařovanými plechy zůstávají konstantní. V experimentální části byly vzorky svařené pomocí Yb:YAG laseru a porovnány na zkoušce tahem, makrostruktury, mikrostruktury a tvrdosti dle Vickerse. V závěru diplomové práce jsou vyvozeny výsledky experimentu.cs
dc.description.abstractThis thesis studies the impact of gaps on the properties of laser butt weld performed. For experiment was chosen DC01 ordinary steel and stainless steel X5CrNi18-10 (1.4301) with different thicknesses. The welding parameters depending on the gap between the welded plates remain constant. In the experimental part of the samples were welded using the Yb:YAG laser and compared to the tensile test, macrostructure, microstructure and Vickers hardness. At the end of the thesis are drawn experimental results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlasercs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectna tupocs
dc.subjecttepelně ovlivněná oblastcs
dc.subjectmezeracs
dc.subjectlaser weldingen
dc.subjectbutt weldingen
dc.subjectheat affected areaen
dc.subjectthe gapen
dc.titleStudium vlivu mezery na vlastnosti laserem provedeného tupého svarucs
dc.title.alternativeStudying the effect of the gap on the properties of laser butt weldsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-22-13:32:00cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91954en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:08:37en
sync.item.modts2020.03.31 05:58:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s průběhem a výsledky diplomové práce. Zodpověděl dotazy oponenta práce. Otázky komise: - Jaká je trhlina na obr. 42? - V čem je uvedena hodnota tvrdosti? - Jaké je chemické složení ocelí použitých v DP? - Je složení ocelí z normy? - Proč je použitý starý výpočet uhlíkového ekvivalentu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record