Show simple item record

Acquisition and Processing of Digital Images with High Dynamic Range

dc.contributor.advisorŘíha, Kamilcs
dc.contributor.authorMrázek, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:45:30Z
dc.date.available2018-10-21T20:45:30Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMRÁZEK, Z. Snímání a zpracování digitálních obrazů s vysokým dynamickým rozsahem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93803cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59729
dc.description.abstractCílem této práce je popis matematického aparátu metod skládání několika snímků s různou hodnotou expozice do jediného výsledného obrazu s vysokým dynamickým roz- sahem. Vybrané metody a algoritmy jsou detailně popsány v teoretické části a následně implementovány v jazyce C++ s použitím knihovny OpenCV.cs
dc.description.abstractThe target of this thesis is sumarize the theory of metods used for composition image sequence into single high dynamic range image. Selected methods and algorithms are described in theoretical part and implemented in practical part of this thesis. It was used C++ language with using OpenCV library.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHDRcs
dc.subjectvysoký dynamický rozsahcs
dc.subjectLDRcs
dc.subjectskládání snímkůcs
dc.subjecttónové mapovánícs
dc.subjectexpozicecs
dc.subjectC++cs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectDebeveccs
dc.subjectExposure Fusioncs
dc.subjectMedian treshlod bitmapcs
dc.subjectDragocs
dc.subjectDurandcs
dc.subjectReinhardcs
dc.subjectGredientní doménová komprese.cs
dc.subjectHDRen
dc.subjecthigh dynamic rangeen
dc.subjectLDRen
dc.subjectimage compositionen
dc.subjecttone mappingen
dc.subjectexposureen
dc.subjectC++en
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectDebevecen
dc.subjectExposure Fusionen
dc.subjectMedian treshlod bitmapen
dc.subjectDragoen
dc.subjectDuranden
dc.subjectReinharden
dc.subjectGradient domain compression.en
dc.titleSnímání a zpracování digitálních obrazů s vysokým dynamickým rozsahemcs
dc.title.alternativeAcquisition and Processing of Digital Images with High Dynamic Rangeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:34cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93803en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:25en
sync.item.modts2021.11.08 13:18:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRajmic, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Burda, CSc. (místopředseda) Ing. Radoslav Vargic, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Langhammer, Ph.D. (člen) Ing. František Urban (člen)cs
but.defenceV jakých jednotkách jsou R a F ve vztahu (2.9)? Student zodpověděl první otázku. Přes jakou proměnnou se minimalizuje ve vztahu (2.14)? Jakým způsobem se optimum tohoto problému vypočtá? Student podrobně odpověděl na otázku. Vysvětlete přínos Vašeho řešení oproti konkurenčním řešením? Student konkurenční řešení neznal. Proč jste použil pro řešení v C++ a né například v Matlabu? Student měl předchozí zkušensti s C++ a tento jazyk je rychlejší než Matlab.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record