Show simple item record

Face-detection based touchless measurement of heart rate

dc.contributor.advisorJanoušek, Otocs
dc.contributor.authorChmelíková, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:45:44Z
dc.date.available2018-10-21T20:45:44Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationCHMELÍKOVÁ, L. Bezkontaktní měření tepové frekvence z obličeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93574cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59748
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studií bezkontaktní a neinvazivní metody pro odhad tepové frekvence z barevných změn obličeje. Bezkontaktní měření je založeno na snímání osob videokamerou a ze získaných obrazových sekvencí jsou vhodným přístupem získány hodnoty tepové frekvence. Teoretická část práce je věnována popisu tepové frekvence a metod vedoucích k měření tepové frekvence z barevných změn v obličeji. Také obsahuje hodnocení sledovacích algoritmů. Praktická část se zabývá popisem programu k bezkontaktnímu měření tepové frekvence a jeho programové řešení. Zároveň práce obsahuje statistické vyhodnocení funkčnosti tohoto řešení.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the study of contactless and noninvasive methods for estimation of heart rate. Contactless measurement is based on capturing person faces by video camera and from sequences of pictures are estimated values of the heart rate. The theoretical part describes heart rate and methods that are being used to estimate heart rate from color changes in the face. It also contains testing of tracking algorithms. Practical part deals with user interface of program for contactless measurement of heart rate and its software solution. Thesis also contains statistical evaluation of program functionality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBezkontaktní detekce parametrucs
dc.subjecttepová frekvencecs
dc.subjectViola – Jonescs
dc.subjectROIcs
dc.subjectICAcs
dc.subjectJADE algoritmuscs
dc.subjectContactless measurementen
dc.subjectheart rateen
dc.subjectViola – Jonesen
dc.subjectROIen
dc.subjectICAen
dc.subjectJADE algorithmen
dc.titleBezkontaktní měření tepové frekvence z obličejecs
dc.title.alternativeFace-detection based touchless measurement of heart rateen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-08cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:27cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93574en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:12:14en
sync.item.modts2020.03.31 00:18:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePotočňák, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Šárka Sekorová (člen) Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Halámek položil otázku, jaká část práce je vlastní a jaké jsou převzaté programy? Jaké vlivy na měření byly zkoušeny? Byl prověřen i časový vývoj? Prof. Jan položil otázku, co se rozumí blokem filtrace? Jak jsou z obrazů časové signály? Co znamená blok normalizace? Jaký je účel FIR filtru? Jakou má frekvenční charakteristiku? Jaký rozsah má pásmová propust? Kolik nezávislých komponent se volilo? Jaký je smysl dekompozice? Jaký je výsledek této dekompozice? Jak se dělá demixážní matice? MUDr. Jurajda položil otázku, jaký vliv na měření bude mít teplé prostředí či chladné prostředí? Doc. Rozman položil otázku, měla jste všechny mužské probandy oholené? Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record