Show simple item record

Implementation narrowly directed beeper

dc.contributor.advisorMikulka, Jancs
dc.contributor.authorHladký, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:45:29Z
dc.date.available2018-10-21T20:45:29Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHLADKÝ, D. Realizace úzce směrového akustického měniče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other94722cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59783
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o přenosu úzce směrového svazku zvuku prostřednictvím amplitudově modulované ultrazvukové vlny s využitím jevu autodemodulace v nelineárním prostředí a následným zpracováním vstupního signálu pro zařízení, které přenáší parametrický zvuk. Důraz je kladen na matematický aparát, který se týká parametrického přenosu zvuku v nelineárním prostředí. Stěžejní část práce se zabývá návrhem zařízení, které se nazývá parametrický reproduktor a popisem souvisejících technik amplitudové modulace, které jsou důležité pro zpracování přenášeného signálu. V další části práce je provedena analýza výpočetní náročnosti jednotlivých technik amplitudové modulace, která umožňuje správný návrh hardwarového řešení. V závěrečné části práce je popsána realizace navrženého řešení včetně měření charakteristických parametrů, kterými jsou prostorová vyzařovací charakteristika, celkové harmonické zkreslení a šířka pásma přenosového kanálu.cs
dc.description.abstractThe present final thesis discusses the transmission of a narrowly directional parametric sound beam through an amplitude-modulated ultrasonic wave, utilizing the effect of auto-demodulation in a nonlinear medium and ensuring the subsequent processing of the input signal for the parametric sound transmitter. Emphasis is placed on the mathematical tools that relate to parametric sound transmission in a nonlinear medium. The basic part of the thesis describes a parametric speaker and the associated amplitude modulation techniques, which constitute a major prerequisite for the processing of the transmitted signal. In the following section, the author then analyzes the computational intensity of these techniques, considering applicable hardware approaches. Finally, the fabrication and practical use of the proposed solution are discussed, including the measurement of typical parameters such as the spatial radiation characteristics, total harmonic distortion, and transmission channel bandwidth.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectParametrické akustické polecs
dc.subjectautodemodulacecs
dc.subjectultrazvuková vlnacs
dc.subjectnelineární prostředícs
dc.subjectPZT měničcs
dc.subjectparametrický reproduktorcs
dc.subjectamplitudová modulacecs
dc.subjectHilbertova transformacecs
dc.subjectSTM NUCLEO-411RE.cs
dc.subjectParametric acoustic arrayen
dc.subjectauto-demodulationen
dc.subjectultrasound waveen
dc.subjectnonlinear mediumen
dc.subjectPZT transduceren
dc.subjectparametric loudspeakeren
dc.subjectamplitude modulationen
dc.subjectHilbert transformen
dc.subjectSTM NUCLEO-411RE.en
dc.titleRealizace úzce směrového akustického měničecs
dc.title.alternativeImplementation narrowly directed beeperen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-08cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:25cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94722en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:26en
sync.item.modts2021.11.08 13:15:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDrexler, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) Ing. Bohuslav Res, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špinka (člen) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1) Do jaké míry ovlivní různé hodnoty rezonančního kmitočtu celkový výsledek? 2) Jak ovlivní charakteristiku vyšší harmonické měničů? 3) Jaká je energetická účinnost uvedeného měniče? 4) Jaké je praktické využití směrovosti? 5) Předpokládá se praktické využití?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record