Show simple item record

Ultrasound blood flowmeter

dc.contributor.advisorRozman, Jiřícs
dc.contributor.authorMojžíš, Karelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:42Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:42Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMOJŽÍŠ, K. Ultrazvukový měřič rychlosti toku krve [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93545cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59806
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje základům ultraakustiky, vysvětluje uplatnění Dopplerova jevu v medicíně a jeho využití jako diagnostické metody pro měření rychlostí toků krve v cévách. Práce uvádí také dopplerovské systémy užívané pro diagnostiku. Jsou popsány principy těchto systémů, nakreslena jejich bloková schémata a je vysvětlena jejich funkce. Dále je uveden systémový návrh celého ultrazvukového měřiče rychlosti toku krve. Systém je navrhnut pro zadané parametry s kontinuální pracovní frekvencí 4 MHz, generovanou intenzitou ultrazvuku 100 mW/cm^2 a s průměrem vysílacího měniče tvaru D = 8 mm. V návrhu vlastního řešení jsou popsány všechny funkční bloky ultrazvukového měřiče. Je popsána volba vhodných součástek a pro ně jsou navržena všechna potřebná napájecí napětí. Experimentálně byli ověřeny hlavní funkční bloky systému. Systém je navrhnut s akustickým odposlechem a výsledné rychlostní křivky jsou zobrazeny na softwarovém osciloskopu na PC.cs
dc.description.abstractThis master's thesis is concerned with the basis of ultra-acoustics and it explains the application of Doppler effect in medicine as a diagnostic method used for measuring blood flow velocity in blood vessels. The thesis also presents Doppler systems used for diagnostic purposes. It describes the principles of these systems, shows accompanying flowcharts and explains the function of these systems. There is also included the system design of the whole ultrasonic blood flow velocity meter. The system has been designed for the specified parameters with continuous 4 MHz operating frequency, generated intensity of ultrasound 100 mW/cm^2 and diameter D-shaped transmitting transducer 8 mm. In the design of personal solution there are described all the function blocks of the ultrasonic meter. There is also described the choice of appropriate components and designed all the required supply voltages. All the function blocks of the system are experimentally verified. The system has been designed with acoustic intercept and the resultant velocity curves are displayed on software oscilloscope on PC.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUltrazvukcs
dc.subjectDopplerův jevcs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectzesilovačcs
dc.subjectUltrasounden
dc.subjectDoppler effecten
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectamplifieren
dc.titleUltrazvukový měřič rychlosti toku krvecs
dc.title.alternativeUltrasound blood flowmeteren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:34cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93545en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:53:13en
sync.item.modts2020.03.31 19:44:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČížek, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Čížek, Ph.D. (člen) Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Čížek položil otázku Zkoušel jste na vstup připojit vf generátor? Mgr. Hemzal položil otázku Jaké je finální ověření funkčnosti zařízení? Byla možnost využít otestování přístroje? Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record