Show simple item record

The modulation techniques used in WDM optical networks

dc.contributor.advisorKočí, Lukášsk
dc.contributor.authorLučenič, Lukášsk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:41Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationLUČENIČ, L. Modulační techniky používané ve WDM sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93759cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59914
dc.description.abstractHlavným cieľom diplomovej práce je simulácia DWDM optickej siete, definovanej dopo- ručením ITU-T. Optická sieť obsahuje 16 komunikačných kanálov s prenosovou vzdiale- nosťou 50km. Jednotlivé komunikačné budú obsahovať šírku pásma minimálne 50GHz a prenosovú rýchlosť minimálne 10Gbit/s. Na výslednom simulačnom modeli by malo byť vykonaných aspoň 8 druhov modulačných techník. Výsledkom práce by malo byť po- rovnanie modulačných techník z hľadiska použiteľnosti šírky pásma a porovnania kvality prenosu.sk
dc.description.abstractThe main goal of the diploma thesis is DWDM simulation of optical network, defined by recommandation ITU-T. Optical network includes 16 communication channels with length of fiber 50 km. Each channel have to be set with bandwith 50GHz and Bit rate with minimal value 10Gbit/s. The final simulation model includes 8 types of modulation techniques. The result of the thesis is comparison modulation techniques in terms of usability of bandwith and comparison of the quality of transferen
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoptické vláknask
dc.subjectWDMsk
dc.subjectDWDMsk
dc.subjectmoduláciesk
dc.subjectzdroje svetlask
dc.subjectlineárne a nelineárne javysk
dc.subjectoptical fiberen
dc.subjectWDMen
dc.subjectDWDMen
dc.subjectmodulationsen
dc.subjectlight sourcesen
dc.subjectlinear and nonlinear effectsen
dc.titleModulační techniky používané ve WDM sítíchsk
dc.title.alternativeThe modulation techniques used in WDM optical networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:32cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93759en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:54:10en
sync.item.modts2020.03.31 21:16:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeFilka, Miloslavsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Minář (člen)cs
but.defenceVysvětlete strukturu schématu uvedeného na obrázku 7.2. Kolik komunikačních kanálu je ve skutečnosti použito? Student Lze v provedené simulaci využít jako zdroj záření LED? Své tvrzení zdůvodněte. Student na otázku odpověděl. Vysvětlete princip vyhodnocování kvality přenosu, který jste v práci využil. Vysvětlit princip BER. Práh bitové chybovosti? Student na otázku připomínika, špatně popsané grafy, čitelnost grafů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record