Show simple item record

Evaluation of dental pulp treatment based on the X-ray micro computed tomography

dc.contributor.advisorZikmund, Tomášcs
dc.contributor.authorBřínek, Adamcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:45:28Z
dc.date.available2018-10-21T20:45:28Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBŘÍNEK, A. Vyhodnocení ošetření zubních kanálků pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93522cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59934
dc.description.abstractPráce je věnována zpracování a analýze mikro-CT obrazů zubních kanálků vyplněných dvěma materiály (AH-plus a NaMPC). Proto byla naskenována šestice psích zubů v laboratoři rentgenové počítačové mikrotomografie. Hlavním cílem práce bylo vytvoření algoritmu (v prostředí Matlab) k vyhodnocení kvality vyplnění zubních kanálku (kvality výplňových materiálu). Vytvořený algoritmus segmentuje zubní kanálky a počítá jejich hranice. Algoritmus dále vyhodnocuje procentuální kontakt výplňových materiálu se stěnou zubu. Nakonec algoritmus vytváří masky zubních kanálků pro potřeby komerčního programu VG Studio, kterým jsou vyhodnoceny pórovitosti výplňových materiálu. Z~výsledků procentuálního kontaktu a pórovitosti nebyly mezi předloženými výpl-ňovými materiály pozorovány statisticky významné rozdíly.cs
dc.description.abstractThis work deals with processing and analysis of micro-CT images of dental-canals filled by~two materials (AH-plus and NaMPC). For that reason, six dog-teeth were scanned in the X-Ray Micro CT Research Lab. The main aim was to produce an algorithm (in Matlab) that evaluates the quality of filling of dental canals (quality of filling materials). The algorithm performs the segmentation of dental canals and calculates their borders. Also, the algorithm measures the percentage contacts of filling materials with dental walls. Moreover, the algorithm provides masks of dental canals according to requirements of the commercial program VG Studio, that evaluates the porosity of filling materials. The results of percentage contacts and porosities show on not-remarkable differences of tested filling materials.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectendodontické vyšetřenícs
dc.subjectrentgenová počítačová mikrotomografiecs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectanalýza obrazucs
dc.subjectendodontic examinationsen
dc.subjectX-ray computed microtomographyen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectimage analysisen
dc.titleVyhodnocení ošetření zubních kanálků pomocí rentgenové počítačové mikrotomografiecs
dc.title.alternativeEvaluation of dental pulp treatment based on the X-ray micro computed tomographyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:21cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93522en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:03:15en
sync.item.modts2020.03.31 09:30:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJiřík, Radovancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (místopředseda) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Maděránková, Ph.D. položila otázku - hladina významnosti statistických testů Ing. Janoušek, Ph.D. položil otázku - vliv koeficientů útlumu pacientů Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record