Show simple item record

Optimizing design of electric machines

dc.contributor.advisorJanda, Marcelcs
dc.contributor.authorŠporcr, Viktorcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:31:17Z
dc.date.available2019-05-17T03:31:17Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠPORCR, V. Optimalizace konstrukce elektrických strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93230cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59947
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizačními metodami použitelnými při konstrukci elektrických strojů. Obsahuje základní rozdělení optimalizačních metod a stručný popis jejich algoritmů. V práci je nastíněno, jak by měla vypadat optimalizace tvaru statoru asynchronního motoru pro zlepšení účinnosti. Další kapitoly pojednávají o aplikaci optimalizačních metod na konkrétní asynchronní motor.cs
dc.description.abstractSemester theses focus on optimisation methods useful for construction electric machines. Contain elementary sorting optimization methods and brief description of their algorithms. In these theses is foreshadow how shape of asynchronous stator core should be optimized for better effectivity. Next chaps are discuss about application optimization methods to concrete induction motor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptimalizacecs
dc.subjectgenetický algoritmuscs
dc.subjectsimulované žíhánícs
dc.subjectasynchronní motorcs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectgenetic algorithmen
dc.subjectsimulated annealing induction motoren
dc.subjecteffectivityen
dc.titleOptimalizace konstrukce elektrických strojůcs
dc.title.alternativeOptimizing design of electric machinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-13-09:21:09cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93230en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:26:59en
sync.item.modts2020.03.30 15:24:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlíma, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Optimalizace konstrukce elektrických strojů. Student v prezentaci představuje zadání. Ukazuje horolezecký optimalizační algoritmus a jeho kód. Dále přibližuje použití optimalizačních metod pro návrh el. strojů. Ukazuje sestavení algoritmu v programu MATLAB. Poté prezentuje výsledky dvou algoritmů (simulované žíhání a genetický algoritmus) a zvýšení účinnosti. Otázky oponenta byly odpovězeny v pořádku. U otázek v diskuzi se vyskytují pochybnosti na věrohodnost výsledků simulace.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record