Show simple item record

Effect of Manufacturing Variations of Permanent Magnets in Surface-Mounted Permanent Magnet Motors

dc.contributor.advisorBárta, Jancs
dc.contributor.authorVícha, Adamcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:03:12Z
dc.date.available2018-10-21T17:03:12Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVÍCHA, A. Vlivy výrobních tolerancí permanentních magnetů na synchronní motory s permanentními magnety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other91275cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59956
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o problematice spojené s uložením permanentních magnetů na povrch rotoru synchronního stroje. Literární rešerše se skládá ze dvou částí. V první části jsou rozebrány studie a experimenty zabývající se vlivem na parazitní reluktanční moment jednotlivých druhů magnetů a chybami, které mohou při výrobě a uložení permanentních magnetů nastat. V druhé části je popsán vliv permanentních magnetů na magnetickou indukci ve vzduchové mezeře a indukované napětí. V praktické části je navržen prototyp stroje ke zkoumání vlivu chyb, na jehož základě je vytvořen parametrický model v programu Maxwell. Na modelu byly simulovány chyba odsazení, snížení magnetizace a špatný směr magnetizace. V závěru práce jsou srovnány výsledky průběhů parazitního reluktančního momentu a indukovaných napětí.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis summs up issues of mounting pemanent magnets on rotor surface of permanent magnet synchronous machine. Literature reseach is divided in two parts. First one shows studies and experiments researching the impact of manufacturing tolerances of permanent magnets and wrong mounting on the rotor on cogging torque . The second part focus on analytical aproach of defining influence of permanent magnets on magnetic flux density in the air gap and phase induced voltage. Practical part focus on design of a prototype machine, wich will be used to research the impact of tolerances and imperfections. Parametric model of the prototype machine is created in Maxwell and is subjected to analysis via finite element method. Three different analysis were run, offset of permanent magnet, decrease and wrong dicertion of magnetization. At last the result of cogging torque and induced voltage are compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMetoda konečných prvků; permanentní magnetycs
dc.subjectsynchronní strojcs
dc.subjectvýrobní nepřesnostics
dc.subjectna povrchu rotorucs
dc.subjectparazitní reluktanční momentcs
dc.subjectFinite element methoden
dc.subjectpermanent magnetsen
dc.subjectsynchronous machineen
dc.subjectmanufacture imperfectionsen
dc.subjectsurface mounteden
dc.subjectcogging torqueen
dc.titleVlivy výrobních tolerancí permanentních magnetů na synchronní motory s permanentními magnetycs
dc.title.alternativeEffect of Manufacturing Variations of Permanent Magnets in Surface-Mounted Permanent Magnet Motorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:45cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91275en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:47:20en
sync.item.modts2020.03.31 14:30:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMach, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kurfűrst, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval práci na téma Vlivy výrobních tolerancí permanentních magnetů na synchronní motory s permanentními magnety. Popsal problematiku konstrukce včetně návrhu testovací hřídele, plechu rotoru. Následně prezentoval nastavení parametrického modelu, přijatá zjednodušení a tesetované parametry umístění magnetů. Parametrický model byl následně simulován pomocí MKP pro dobré a špatné umístění magnetů. Seznámil s výsledky jednotlivých chyb umístění magnetů a jak se tyto chyby projeví na velikosti parazitního reluktančního momentu vyšších harmonických. Představil návrhy a opatření pro výrobu motorů s permanentními magnety. Odpověděl na otázky oponenta a komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record