Show simple item record

Design of an AD converter for sensor applications

dc.contributor.advisorJeřábek, Janen
dc.contributor.authorBečková, Zuzanaen
dc.date.accessioned2019-05-17T03:31:18Z
dc.date.available2019-05-17T03:31:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBEČKOVÁ, Z. Návrh AD převodníku pro senzorové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93742cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59961
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje stručný teoretický základ pro designéra/ku A/D převodníku v technologii CMOS a přehled architektur A/D převodníků používaných v automobilovém průmyslu. Volba vhodné architektury pro konkrétní aplikaci byla zásadním úkolem zpra- covaným v semestrálním projektu předcházejícím tuto práci a je rovněž součástí této práce. Analýza v Matlabu, ze které by mělo vyplynout, je-li třeba zahrnout do architek- tury podblok Sample and Hold, je také součástí práce. Klíčovou částí práce je dokumen- tace návrhu jednotlivých podbloků A/D převodníku – operačního zesilovače, kompará- toru a R-2R D/A převodníku – a ověření jejich funkčnosti. V závěru práce je ověřena funkčnost A/D převodníku jako celku.en
dc.description.abstractTheoretical part of this master’s thesis contains brief theoretical basement for a de- signer of an A/D Converter in CMOS technology and overview of the architec- tures of the A/D Converters used in automotive industry. Choice of an architecture of the A/D Converter for this specific application was a crucial task of the semes- tral thesis and is a part of this master’s thesis, too. Results of the Matlab analysis, which is supposed to give an answer to the question whether Sample and Hold circuit is needed or not, are enclosed. The core of the master thesis is a detailed documentation of the design of the subblocks of the Successive Approximation A/D Converter – Op- erational Amplifier, Comparator and R-2R D/A Converter – and a verification of their functionality. Verification of the whole A/D Converter is the final part of the thesis.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectA/D převoden
dc.subjectArchitektura A/D převodníkůen
dc.subjectDesign integrovaných obvodůen
dc.subjectA/D převod- ník s postupnou aproximacíen
dc.subjectA/D Převodník Flashen
dc.subjectSigma-Delta převodníken
dc.subjectPipeline A/D převodníken
dc.subjectIntegrační A/D převodníken
dc.subjectAutomobilový průmyslen
dc.subjectNávrh operačního zesilovačeen
dc.subjectNávrh komparátoruen
dc.subjectNávrh R-2R D/A převodníkuen
dc.subjectNávrh pasivního filtru typu dolní propusten
dc.subjectTechnologie CMOSen
dc.subjectA/D Conversioncs
dc.subjectArchitectures of A/D Converterscs
dc.subjectIntegrated Circuits Designcs
dc.subjectSuc- cessive Approximation A/D Convertercs
dc.subjectFlash A/D Convertercs
dc.subjectSigma-Delta Convertercs
dc.subjectPipelined A/D Convertercs
dc.subjectIntegrating A/D Convertercs
dc.subjectAutomotivecs
dc.subjectOperational Ampli- fier Designcs
dc.subjectComparator Designcs
dc.subjectR-2R D/A Converter Designcs
dc.subjectPassive Low-Pass filter Designcs
dc.subjectCMOS technologycs
dc.titleNávrh AD převodníku pro senzorové aplikaceen
dc.title.alternativeDesign of an AD converter for sensor applicationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:37cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93742en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:03:16en
sync.item.modts2020.03.31 06:58:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKubánek, Daviden
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Povoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen)cs
but.defence- Proč jste použila spektrum signálu a chybu první harmonické při rozhodování, zda použít vzorkovač?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record