Show simple item record

Application of plasma arc in technical practice

dc.contributor.advisorDaněk, Ladislavcs
dc.contributor.authorZajíc, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:28:39Z
dc.date.available2019-04-03T22:28:39Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationZAJÍC, J. Využití plazmového oblouku v technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92206cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60115
dc.description.abstractZAJÍC, Jiří: Využití plazmového oblouku v technické praxi Práce je zaměřena na popis technologií využívajících plazma, pro jeho vysokou teplotu, dynamické účinky a ionizaci. V první části je práce zaměřena na popis principu dosažení ionizace plynů a na jednotlivé faktory ovlivňující parametry výsledného plazmového oblouku. V následující části je vypracován popis jednotlivých technologií, které využívají ionizaci plynů pro svou funkci, jako jsou svařování, dělení materiálu, žárové nástřiky a tepelné zpracování. V závěrečné fázi práce je vypracován experiment v podobě srovnání návarů vytvořených za pomocí plazmového svařování a nátavů vytvořených metodou TIG. Návary a nátavy jsou vyhodnocovány v ohledu jejich tvrdosti, vneseného tepla, a pro návary vytvořené plazmovým svařováním z pohledu zředění svarového kovu.cs
dc.description.abstractZAJÍC, Jiří: Application of plasma arc in technical practice The thesis is focused on the description of technologies using plasma, for its high temperatures, dynamic effects and ionization. The first part of the thesis is focused on the description of the process of ionization of gases and individual factors influencing the parameters of the resulting plasma arc. The following part is a description of the developed technologies that use gas ionization for their function, such as welding, cutting, thermal spraying and heat treatment. In a final phase of thesis is disposed practical experiment containing comparing welds made by plasma technology and welds made by TIG technology. These welds are compared in terms of hardness, heat input and the plasma welds in dilution of weld metal.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlazmacs
dc.subjectionizacecs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectteplotacs
dc.subjecttvrdost.cs
dc.subjectPlasmaen
dc.subjectionizationen
dc.subjectweldingen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjecthardness.en
dc.titleVyužití plazmového oblouku v technické praxics
dc.title.alternativeApplication of plasma arc in technical practiceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-06-22-12:30:07cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92206en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:24:11en
sync.item.modts2020.03.31 20:18:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMrňa, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s průběhem a výsledky bakalářské práce. Zodpověděl dotazy oponenta. Otázky komise: - Popište ionizaci plynu v oblouku. - Popište měření tvrdosti Vickersem. - V jakých jednotkách se udává nárazová práce? - Jakou elektrodu použijete při řezání vzduchem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record