Show simple item record

Comparison environmental and technological properties of various technologies of productions of foundry moulds and cores

dc.contributor.advisorCupák, Petrcs
dc.contributor.authorWalek, Josefcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:10:37Z
dc.date.available2018-10-21T17:10:37Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationWALEK, J. Srovnání ekologických a technologických vlastností různých technologií výroby slévárenských forem a jader [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92001cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60121
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o srovnání ekologických a technologických vlastností různých technologií výroby slévárenských forem a jader. Práce obsahuje přehled technologií výroby forem a jader používaných ve slévárenské praxi a u jednotlivých technologií jsou popsány jejich vlastnosti, výhody, nevýhody a použití. Dále jsou uvedeny škodlivé látky, které jsou obsažené v pojivových systémech nebo se tvoří při odlévání. Požadavky na ekologii výroby odlitků jsou stále přísnější, a proto jsou předpokladem vývoje nových metod, které jsou šetrné k životnímu prostředí a zároveň jsou charakterizovány výhodnými technologickými a ekonomickými vlastnostmi.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals about comparison of environmental and technological properties of various technologies of productions of foundry moulds and cores. The thesis comprises overview of technologies of produciton of foundry moulds and cores used in foundry practice and the individual technologies are described properties, advantages, disadvantages and applications. There are mentioned harmful substances which are contained in the binder systems or are formed during casting. Requirements for ecological production castings are becoming stricter, therefore a prerequisite for the development of new methods which are environmentally friendly and are also characterized by advantageous technological and economical characteristics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFormovací směscs
dc.subjectorganické pojivocs
dc.subjectanorganické pojivocs
dc.subjectzhušťování formovací směsi.cs
dc.subjectMoulding sand mixtureen
dc.subjectorganic binderen
dc.subjectinorganic binderen
dc.subjectdensifying molding mixture.en
dc.titleSrovnání ekologických a technologických vlastností různých technologií výroby slévárenských forem a jadercs
dc.title.alternativeComparison environmental and technological properties of various technologies of productions of foundry moulds and coresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-21-10:29:39cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92001en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:21:09en
sync.item.modts2020.03.30 20:05:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNeudert, Aloiscs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Muselík (člen) Ing. Zbyněk Kuzma (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)cs
but.defencePrůběh a hodnocení obhajoby bakalářské práce: Student představil komisi nejprve svou práci pomocí prezentace. Následně byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta, včetně jeho dotazů. Poté byly pokládány dotazy k obhajobě bakalářské práce: 1. Jaký je rozdíl mezi furanovou a bentonitovou směsí z hlediska regenerace? 2. Proč se používá metoda Cold-box, přestože není zrovna ekologická? 3. Pak je namáhané takové jadro ve formě? 4. Jak fungují magnetické formy? Přibližte výrobu. 5. Jaké je u magnetické formy ostřivo? 6. Čím se vytvrzuje formovací směs s vodním sklem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record