Show simple item record

Sands for the production of foundry moulds and cores

dc.contributor.advisorCupák, Petrcs
dc.contributor.authorFúsek, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:28:52Z
dc.date.available2019-04-03T22:28:52Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationFÚSEK, J. Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91999cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60139
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá přehledem, vlastnostmi a použitelností nejběžnějších slévárenských ostřiv. Vzhledem k ekonomičnosti jsou nejpoužívanější ostřiva křemenná. Popsána jsou především ostřiva používaná v České republice, nechybí ale ani zástupce pískovny s distribucí mimo Evropu. Tato ostřiva mají naneštěstí i řadu nevýhod, které omezují jejich použití. V těchto případech používáme ostřiva nekřemenná. Uvedena jsou zde ta nejrozšířenější, včetně v současné době rozšiřujících se ostřiv umělých. Je provedeno i shrnutí některých základních charakteristik a vlastností, například vhodnost použití popisovaných ostřiv.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with survey, properties and usability of the most common foundry molding sands. The most common sands are silicas for their economical. In particular, sands used in the Czech Republic are described, there is also a sand quarry with non-Europe distribution. Sadly, they have also many defects which limit to their use. In these cases we use non-silica sands. The most popular non-silica sands are outlined, including currently expanding synthetic sands. There are also listed some basic data and properties, for example, fitness for purpose.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKřemennács
dc.subjectnekřemennács
dc.subjectumělá ostřivacs
dc.subjectslévárenské formovací směsics
dc.subjectSilicaen
dc.subjectnon-silicaen
dc.subjectsynthetic sandsen
dc.subjectfoundry moulds materialsen
dc.titleOstřiva slévárenských formovacích a jádrových směsícs
dc.title.alternativeSands for the production of foundry moulds and coresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-21-13:34:42cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid91999en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:24:14en
sync.item.modts2020.03.31 17:55:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRusín, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Muselík (člen) Ing. Zbyněk Kuzma (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)cs
but.defencePrůběh a hodnocení obhajoby bakalářské práce: Student představil komisi nejprve svou práci pomocí prezentace. Následně byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta, včetně jeho dotazů. Poté byly pokládány dotazy k obhajobě bakalářské práce: 1. Jaké vlastnosti křemenných ostřiv jsou pro slévárenství nevhodné? 2. Jaké materiály jsou hodné pro výrobu keramických skořepin? 3. Jak určit, který ze dvou dovezených dodávek ostřiva je pro nás výhodnější? Uveďte metodu. 4. Jaká zkouška se užívá k určení podílu vyplavitelných látek?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record