Show simple item record

Monolithic milling tools with PVD coatings and their use

dc.contributor.advisorJaroš, Alešcs
dc.contributor.authorŠevčík, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:09:55Z
dc.date.available2018-10-21T17:09:55Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠEVČÍK, J. Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89237cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60205
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá monolitními frézovacími nástroji ze slinutého karbidu, na jejichž povrch je nanášena tenká vrstva povlaku. Práce nejprve obecně popisuje metodu frézování, základní rozdělení frézovacích operací a frézovacích nástrojů, silový rozbor zatížení nástroje. Následně je rozebrána problematika slinutých karbidů, jejich výroba, vlastnosti a jejich rozdělení do skupin. Poté je popsána charakteristika povlakovacích metod, především metoda PVD, a jejich modifikací. Poslední část je věnována nabídkám výrobců povlakovaných monolitních fréz. Je zde uvedeno několik vybraných nástrojů a popsány jejich vlastnosti, geometrie a vhodnost použití.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the monolithic milling tools carbide on the surface which is deposited by a thin layer of rating on. First of all, the thesis describes the method of milling, the basic division of milling operations and milling tools, power analysis tool load. Then, it is analyzed problems of cemented carbides, its production, properties and dividing into groups. After that it is described characteristic of coating methods, especially the PVD method, and its modifications. The last part is devoted to producer’s offers of coated monolithic mills. There are introduced few selected tools and described its characteristics, geometry and application suitability.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectslinutý karbidcs
dc.subjectPVD povlakcs
dc.subjectmonolitní frézovací nástrojcs
dc.subjectmillingen
dc.subjectsinter carbideen
dc.subjectPVD coatingen
dc.subjectmonolithic milling toolen
dc.titleMonolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využitícs
dc.title.alternativeMonolithic milling tools with PVD coatings and their useen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-17cs
dcterms.modified2016-06-17-14:55:49cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid89237en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:49:49en
sync.item.modts2019.05.18 03:39:45en
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record