Show simple item record

Effect of exhaust pressure loss on efficiency of gas microturbine

dc.contributor.advisorMáša, Vítězslavcs
dc.contributor.authorČechman, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:24:14Z
dc.date.available2019-05-17T13:24:14Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationČECHMAN, O. Vliv tlakové ztráty odtahu na účinnost plynové mikroturbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89240cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60219
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je pomoci aplikovat mikroturbíny v průmyslu tam, kde se dosud nevyužívají, ale kde by jejich využití mohlo přinést ekonomickou úsporu. To platí zvláště v případě kombinované výroby elektřiny a tepla. Pro konkrétní kogenerační systém je třeba navrhnout tepelný výměník vždy na míru aplikaci. Jedním z důležitých parametrů pro návrh tepelného výměníku je tlaková ztráta způsobená výměníkem v odtahu spalin, jež má negativní vliv na elektrickou účinnost mikroturbíny. Konkrétně tato práce ověřuje vliv tlakové ztráty na el. účinnost plynové mikroturbíny. Tuto problematiku řeší teoreticky s využitím hodnot deklarovaných výrobcem, které pak ověřuje experimentálním měřením. Výsledky práce poslouží k integraci konkrétní mikroturbíny (Capstone C30), jako kogenerační jednotky do modelu energeticky náročného spotřebitele v Laboratoři energeticky náročných procesů NETME Centre při Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to support of microturbines application in industrial processes where it is not used yet, but where it would bring economical saving. This is especially in the case of CHP. For specific CHP system is need to design heat exchanger according to the specific application. One of the necessary parameters for heat exchanger design is exhaust pressure loss caused by heat exchanger, which has negative effect on electrical efficiency of microturbine. The concrete aim of this thesis is verify effect exhaust pressure loss on electrical efficiency of gas microturbine. This issue is solved theoretically using values declared by manufacturer of microturbines, which has been later verified by experimental measurements. The results of this thesis will help to integrate specific microturbine (Capstone C30) as CHP unit for model of energy intensive consumer in the Laboratory of Energy Intensive Processes of NETME Centre at the Faculty of Mechanical Engineering at the Brno University of Technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectplynová mikroturbínacs
dc.subjecttlaková ztráta odtahucs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectCapstone C30cs
dc.subjectcogenerationen
dc.subjectgas microturbineen
dc.subjectexhaust pressure lossen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectCapstone C30en
dc.titleVliv tlakové ztráty odtahu na účinnost plynové mikroturbínycs
dc.title.alternativeEffect of exhaust pressure loss on efficiency of gas microturbineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-16cs
dcterms.modified2016-06-16-14:11:20cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid89240en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:20:32en
sync.item.modts2020.03.30 15:48:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHavlásek, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeRNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student prezentoval svoji bakalářskou práci. Prezentace obsahovala následující body: - motivace bakalářské práce - popis experimentálního měření - představení výsledků experimentu - srovnání výsledků s hodnotami, které udává výrobce mikroturbíny 2. Tajemník přečetl posudek a dotaz oponenta. 3. Student, vzhledem k rozsahu dotazu, odpověděl částečně na dotaz oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k bakalářské práci: - Vysvětlete neočekávanou změnu poměrů účinnosti na prezentovaném grafu. - Uvažoval jste vliv přesnosti měřidel? Student částečně odpověděl na dotazy. Proč naměřené výsledky neodpovídají hodnotám, které udává výrobce? Student uspokojivě odpověděl na dotaz.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record