Show simple item record

Manufacturing of nibbling parts

dc.contributor.advisorPodaný, Kamilsk
dc.contributor.authorMoravčík, Jurajsk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:28:54Z
dc.date.available2019-04-03T22:28:54Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMORAVČÍK, J. Výroba součástí vysekáváním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92598cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60237
dc.description.abstractPráca popisuje základné princípy a metódy vysekávania vychádzajúce z postupového strihania. V práci boli zahrnuté výhody a nevýhody deliacich vysekávacích nástrojov dvoch konštrukcii, a to revolverových a kazetových. Ďalej boli v práci popísané tvárniace nástroje a niekoľko ich základných predstaviteľov, ktoré sa v praxi často využívajú. Dva základné princípy strojov boli popísané na príklade firiem Prima Power a Trumpf.sk
dc.description.abstractThis work describes principles and methods of punching starting from gradual sheering. In this work they were included advantages and disadvantages dividing punching tools of the two design, it´s revolver and cassette. There were also described of forming tools and some of their basic representatives, which are in practice often used. The two basic principles of machines have been described on the example of companies Prima Power and Trumpf.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVysekávaniesk
dc.subjecttvárneniesk
dc.subjectnibblingsk
dc.subjectdeliaci nástrojsk
dc.subjecttvárniaci nástrojsk
dc.subjectvysekávací strojsk
dc.subjectPunchingen
dc.subjectformingen
dc.subjectnibblingen
dc.subjectdividing toolen
dc.subjectforming toolen
dc.subjectpunching machineen
dc.titleVýroba součástí vysekávánímsk
dc.title.alternativeManufacturing of nibbling partsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-20-15:49:22cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92598en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:24:30en
sync.item.modts2020.03.31 18:58:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePeterková, Evask
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZkušební komise byla seznámena s obsahem bakalářské práce a student zodpověděl dotazy oponenta. Otázky: 1. O kolik procent se sníží střižná síla při použití šikmých břitů? 2. Jaké jiné názvosloví se užívá v souvislosti s vysekáváním? 3. Čím jsou posouvány dorazy ovládající plech pro vysekávání? 4. Co je to součinitel otupení nástroje a jaký vliv má na velikost střižné síly?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record