Show simple item record

The usage of Salome Meca workbench for task solution in the field of solid mechanics

dc.contributor.advisorVosynek, Petrcs
dc.contributor.authorAnděl, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:24:15Z
dc.date.available2019-05-17T13:24:15Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationANDĚL, T. Využití výpočtového prostředí Salome Meca při řešení úloh mechaniky těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other95173cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60254
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení základních úloh mechaniky těles pomocí konečno-prvkového open-source softwaru Salome Meca. V úvodní části práce jsou uvedeny obecné principy metody konečných prvků (MKP), vysvětlení klíčových termínů a stručný přehled dnes používaného softwaru, a to jak open-source, tak i ko-merčního. Následuje krátké seznámení se samotným výpočtovým prostředím Salome Meca, a potom již soubor jednotlivých úloh, řešených právě pomocí tohoto softwaru. Získané výsledky jsou posléze srovnány s numerickým řešením z jiné MKP platformy (ANSYS Workbench), popř. s analytickým řešením.cs
dc.description.abstractPresented bachelor’s thesis focuses on solving basics tasks in the field of solid me-chanics by the finite-element open-source software Salome Meca. The theoretical background of finite element method (FEM), general explanation of basic expressions and brief summary of today’s used open-source and commercial software too is intro-duced in the opening part of the thesis. The brief overview of Salome Meca compu-ting environment and then file of individual tasks solved by using this software are followed. Acquired results are later compared with the other numerical software (ANSYS Workbench) or with analytical solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMetoda konečných prvkůcs
dc.subjectopen-source programcs
dc.subjectSalome Mecacs
dc.subjectCode_Aster.cs
dc.subjectFinite element methoden
dc.subjectopen-source softwareen
dc.subjectSalome Mecaen
dc.subjectCode_Aster.en
dc.titleVyužití výpočtového prostředí Salome Meca při řešení úloh mechaniky tělescs
dc.title.alternativeThe usage of Salome Meca workbench for task solution in the field of solid mechanicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-16-09:59:10cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid95173en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:57:59en
sync.item.modts2020.03.31 05:14:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNávrat, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vajdák (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval během asi 10 minut svoji bakalářskou práci. Následně odpověděl na všechny otázky oponenta i dalších členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record