Show simple item record

Technological Process of Security Key

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorBouše, Richardcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:09:56Z
dc.date.available2018-10-21T17:09:56Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBOUŠE, R. Technologický postup výroby bezpečnostního klíče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92765cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60264
dc.description.abstractBakalářská práce pojednávající o technologickém postupu výroby bezpečnostního klíče k cylindrické vložce. V práci je zahrnut stručný popis historického vývoje klíčů a zámků. Vývoj je popsán od výskytu prvních primitivních zámků vyrobených ze dřeva, až po vynález moderního cylindrického zámku. V technologickém postupu jsou navrženy a vypočteny základní parametry výroby. Postup je zpracován od vystřižení polotovaru, až po kontrolu finálního výrobku. Předmětem práce je také pokus o náhradu standardního výrobního postupu moderní metodou 3D tisku.cs
dc.description.abstractBachelor thesis dealing with the technological process of a security key to the cylinder lock. In the thesis, there is a brief description of the lock and key history and development. Development is described from the first appearance of the primitive wooden locks to the invention of the modern cylindrical lock. In the technological process there are proposed and calculated basic parameters of manufacturing. Process is elaborated for all steps. From cutting a key blank to final product check. Subject of the thesis is also an attempt to substitute conventional technological process with the modern method of 3D printing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttechnologický postup výrobycs
dc.subjectbezpečnostní klíčcs
dc.subjectcylindrická vložkacs
dc.subjectmateriál CW404Jcs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjecttechnological processen
dc.subjectsecurity keyen
dc.subjectcylinder locken
dc.subjectmaterial CW404Jen
dc.subjectcuttingen
dc.subjectmillingen
dc.subject3D printingen
dc.titleTechnologický postup výroby bezpečnostního klíčecs
dc.title.alternativeTechnological Process of Security Keyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-16cs
dcterms.modified2016-06-16-15:22:07cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92765en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:19:02en
sync.item.modts2020.03.31 14:29:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise: 1. Materiál klíče? 2. Jak by jste zjistil složení materiálu? 3. Na co se používá omílání? 4. Co znamená vyjádření: tvrdokov? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record