Show simple item record

Influence of coatings on durability of cutting inserts during longitudinal turning

dc.contributor.advisorJaroš, Alešcs
dc.contributor.authorBalíček, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:24:16Z
dc.date.available2019-05-17T13:24:16Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBALÍČEK, M. Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91745cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60270
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku technologie soustružení, použití, výrobu a metody povlakování slinutých karbidů a opotřebení břitu nástroje. Experimentální část bakalářské práce zahrnuje vyhodnocení naměřených hodnot, popis obráběného materiálu, použitého nástroje a obráběcího stroje. Z hodnot naměřených při experimentu vyplývá, že nejvhodnějším z testovaných VBD je WNMG 3-1-NF s naneseným povlakem TiAlN+TiN. Jakost povrchu klesá s rostoucím opotřebením břitu nástroje.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the influence of deposited coatings for durability and tool wear during longitudinal turning of steel CSN 41 1600 (E335) and influence of wear and surface quality. The theoretical part is focused on characteristics of turning technology, application, manufacturing and methods of coating cemented carbide and tool wear. The experimental part of the thesis includes the evaluation of the measured values, a description of the material, used tools and machine tool. The values measured in the experiment imply that the most suitable of the tested tool inserts is WNMG 3-1-NF with applied coating TiAlN + TiN. Surface quality decreases with increasing wear of the tool.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectpovlakovánícs
dc.subjectVBDcs
dc.subjectopotřebenícs
dc.subjecttrvanlivostcs
dc.subjectslinuté karbidycs
dc.subjectturningen
dc.subjectcoatingen
dc.subjectcutting insertsen
dc.subjecttool wearen
dc.subjectdurabilityen
dc.subjectcemented carbidesen
dc.titleVliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustruženícs
dc.title.alternativeInfluence of coatings on durability of cutting inserts during longitudinal turningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-14-15:32:22cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid91745en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:00:08en
sync.item.modts2020.04.01 04:55:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSámelová, Vendulacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Přibližte blíže testované VBD? 2. Přibližte nastavené řezné podmínky, splňovaly požadavek tvorby dělené třísky? 3. Popište blíže technologii nanášení povlaků PVD. Byla měřena tloušťka nanešeného povlaku. 4. Jaká by byla reálná hranice opotřebení, měřeného pomocí kritéria VB, u Vámi použitých VBD? 5. Co se děje se zvyšujícím se opotřebením nástroje (měřené kritérium VB)? 6. Dokážete určit teplotu třísky na základě jejího zbarvení? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record